Skały Sulowskie (Góry Sulowskie)

Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Bytča, Súľov - Hradná

GPS: N49°10'51'' E18°35'8''

Główną atrakcją Skał Sulowskich (Súľovské skaly) jest miasto skalne, rozciągające się na północnym zachodzie Słowacji, kilka kilometrów od miasta Žilina.

Ciekawe kształty reliefu w postaci skalnych wież, iglic, okien i bram oddzielonych od siebie głębokimi, suchymi wąwozami, rozpadlinami i dolinami są wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych (deszczu, lodu, wiatru – wietrzenia chemicznego i fizycznego) na bardzo plastyczny i łatwo przerabialny materiał, jakim jest zlepieniec.

Do najpiękniejszych form skalnych należy Brama Gotycka (Gotická brána) o wysokości 13 m, grzyb skalny i wiele innych tworów przyrody o pełnych fantazji nazwach (Maria Teresa, Sowa, Świerczek, itp.). Trasa turystyczno-poznawcza o długości 7,5 km ma 17 przystanków z tablicami informacyjnymi o tematyce ekologiczno-krajoznawczej.

W Skałach Sulowskich można też podziwiać najbogatsze znalezisko orchidei na Słowacji, Wodospad Sulowski oraz ruiny Zamku Sulowskiego.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA