Samochodem

Podane informacje dla zmotoryzowanych zostały opracowane z uwzględnieniem ustawy o transporcie drogowym, która obowiązuje od dnia 1 I 2014 r.

Przy wjeździe na terytorium Słowacji należy okazać międzynarodowe ubezpieczenie OC. Zaleca się wykonanie fotokopii dokumentów osobistych. W znaczny sposób ułatwi to wystawienie dokumentów zastępczych w przypadku ich ewentualnej straty.

Drogi
Sieć dróg na Słowacji jest gęsta i dobrze utrzymywana. Tworzą ją autostrady, drogi szybkiego ruchu przeznaczone dla ruchu motorowego, drogi krajowe główne I klasy, drogi krajowe II klasy oraz drogi lokalne. Z pośród prawie 18 000 km dróg publicznych, drogi główne stanowią około 17 % całkowitej długości dróg.

Kierowców podróżujących w poprzek Słowacji, w kierunku północ – południe czekają utrudnienia w postaci przejazdu przez masywy górskie. Ze szczególnym nasileniem ruchu należy się liczyć przekraczając przełęcze górskie: Donovaly (trasa Ružomberok – Banská Bystrica), Veľký Šturec (Martin – Banská Bystrica) oraz Čertovica (Liptovský Mikuláš – Brezno). Podczas jazdy pod górę, samochody ciężarowe powinny przepuścić jadącą za nimi kolumnę pojazdów (w razie konieczności także poprzez odstawienie samochodu na najbliższym dogodnym miejscu – poboczu, parkingu itp.).
W okresie zimowym należy liczyć się z utrudnieniami w postaci opadów śniegu oraz oblodzenia jezdni. Jeżeli jezdnia pokryta jest lodem, warstwą śniegu lub gołoledzią, obowiązuje nakaz używania opon zimowych (w wypadku samochodów ciężarowych obowiązek ten dotyczy jedynie kół napędowych pojazdu). W rejonach górskich, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zalecane jest także stosowanie łańcuchów śnieżnych (szczególnie w wypadku samochodów ciężarowych).

Sieć autostrad
Sieć autostrad obejmuje obecnie ponad 492 km i jest nieustannie rozbudowywana. W najbliższych latach planuje się zakończenie budowy autostrady, która płynnie połączy miasta Bratysława – Żylina – Koszyce. Poza istniejącym bezpośrednim połączeniem pomiędzy Bratysławą i Pragą oraz Wiedniem, wkrótce będzie można dojechać ze stolicy Słowacji także autostradą do Budapesztu.

Elektronizacja systemu sprzedaży winiet, tzn. zastąpienie winiety w formie papierowej naklejki winietą w formie elektronicznej, oznacza zmianę formy czasowo limitowanej opłaty za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (dalej „wyznaczone odcinki dróg“) w Republice Słowackiejpocząwszy od dnia 1 stycznia 2016.


Pojazdy ciągnione przyczepą kategorii O1 (do 750 kg włącznie) i O2 (od 750 kg do 3,5 t włącznie) za pojazdami mechanicznymi kategorii M1, N1, M1G i N1G, gdzie całkowita masa zespołu pojazdów przekracza 3,5 t (karawany, przyczepy campingowe, przyczepy z motocyklami sportowymi, łodziami itp.) również korzystają z autostrad i dróg szybkiego ruchu po zakupieniu winiet dziesięciodniowych, miesięcznych i rocznych.

Od 1 stycznia 2010 roku dla pojazdów powyżej 3,5 t obowiązuje myto elektroniczne. Więcej informacji na temat myta i odcinków, na których obowiązuje, urządzeń pokładowych itp., można znaleźć na stronie www.emyto.sk (myto elektroniczne).

Ograniczenia prędkości
teren zabudowany: 50 km/godz.
teren niezabudowany: 90 km/godz.
autostrady i drogi szybkiego ruchu: maks. 130 km/godz., min 80 km/godz.
autostrady i drogi szybkiego ruchu na terenie zabudowanym: maks. 90 km/godz., min. 65 km/godz.


Wyposażenie obowiązkowe pojazdu
Lewar, klucz do kół, klucz do koła zapasowego, kamizelka odblaskowa (powinna znajdować się w kabinie samochodu – w zasięgu kierowcy, gdyż na wypadek awaryjnego opuszczenia samochodu, każda osoba powinna założyć kamizelkę odblaskową), trójkąt ostrzegawczy oraz apteczka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przepisów ruchu drogowego na Słowacji należy skontaktować się z najbliższym Klubem Samochodowym (np. PZMot) lub Slovenský autoturist klub.

Paliwa
Ceny benzyny i oleju napędowego na Słowacji są porównywalne z cenami w pozostałych krajach europejskich. Obowiązuje zakaz wywożenia paliw w kanistrach rezerwowych w ilości powyżej 10 litrów. W większych miastach oraz na głównych trasach komunikacyjnych stacje benzynowe są czynne całą dobę.

Parkowanie
Parkowanie w centrum miast możliwe jest wyłącznie na wyznaczonych miejscach. W dużych miastach obowiązują karty parkingowe. Kartę taką można zakupić w kiosku, następnie należy ją umieścić w samochodzie na widocznym miejscu. Parkowanie w strefach objętych zakazem jest karane mandatem lub zablokowaniem koła, czy też usunięciem pojazdu. Po zaparkowaniu samochodu przy samej krawędzi jezdni, kierowca powinien pozostawić wolny pas chodnika o szerokości minimum 1,5 m.

Wypożyczalnie samochodów
Wypożyczalnie samochodów oferują swe usługi we wszystkich dużych miastach na Słowacji. Można także w wygodny sposób zamówić wypożyczenie samochodu przed podróżą na Słowację za pośrednictwem biura podróży. W większości słowackich miast istnieje sieć komunikacji miejskiej (MHD) ze stałymi rozkładami jazdy.

Serwisy samochodowe
W każdym mieście na Słowacji istnieją stacje obsługi samochodów, zapewniające kompleksowe naprawy wybranych marek samochodów, serwis ekspresowy wszystkich pojazdów silnikowych oraz wulkanizację opon. W czasie trwania sezonu turystycznego godziny otwarcia warsztatów ulegają przedłużeniu. Również w mniejszych miejscowościach prywatni przedsiębiorcy oferują usługi naprawy pojazdów.


PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO – w skrócie
(ważne od 1. 01. 2014)
Oznakowanie drogowe jest zgodne z normami europejskimi.

Pojazdy mechaniczne
1) Przed jazdą i w jej trakcie obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji alkoholu (włącznie z piwem), zabronione jest również używanie substancji uzależniających i prowadzenie samochodu w czasie, kiedy kierowca jeszcze może się znajdować po ich wpływem – dopuszczalny poziom alkoholu w krwi wynosi 0 promili!
2) Kierowca ma obowiązek oczyścić samochód i przyczep ze śniegu i lodu.
3) Pojazdy mechaniczne mają obowiązek poruszać się przez całą dobę i przez cały rok (non stop) z włączonymi światłami.
4) Podczas jazdy samochodem obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz używania antyradarów.
5) Osoba siedząca na siedzeniu wyposażonym w pas bezpieczeństwa powinna być przypięta (ten obowiązek dotyczy także osób siedzących na tylnich siedzeniach). Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe także na terenie zabudowanym. Osoba mająca mniej niż 150 cm wzrostu powinna siedzieć w specjalnym foteliku ochronnym.
6) Obowiązuje zakaz przewożenia dzieci do lat 12 oraz zwierząt na przednich siedzeniach.
7) W sytuacji awaryjnej wszystkie osoby wysiadające z samochodu muszą posiadać odzież odblaskową w kolorze innym niż zielony (kamizelki muszą znajdować się w kabinie w zasięgu kierowcy).
8) Jeżeli na drogach znajduje się lód, śnieg lub gołoledź, istnieje obowiązek jazdy na zimowych oponach (w przypadku pojazdów ciężarowych wystarczą tylko na osi napędowej).
9) Osoba, która uszkodziła cudzy majątek (z wyjątkiem samochodu), ma obowiązek odszukać właściciela uszkodzonego przedmiotu (na przykład płotu) i wspólnie z nim sporządzić protokół z wypadku oraz podpisać go. W przeciwnym razie zdarzenie powodujące szkodę staje się wypadkiem drogowym i konieczne jest wezwanie policji.
10) Pierwszeństwo podczas jazdy – kierowca nie może zagrażać ani ograniczać innych pojazdów, cyklistów ani pieszych podczas wyprzedzania, wymijania, włączania się do ruchu, skręcania, na przejściu itp.
11) Kierowca samochodu osobowego jadący autostradą powinien za samochodem jadącym przed nim utrzymywać bezpieczną odległość – tj. taką, którą przejedzie za dwie sekundy; a jeżeli chodzi o samochody kategorii M3, N2 lub N3, odległość, którą przejedzie za trzy sekundy.
12) Pojazd można zatrzymać i parkować na chodniku pod warunkiem, że pozostała szerokość wolnego chodnika wynosi co najmniej 1,5 m.
13) Jeżeli na rondzie nie ma znaków określających pierwszeństwo, wówczas pierwszeństwo ma kierowca wjeżdżający na rondo.
14) Pojazd wjeżdżający na rondo nie sygnalizuje zmiany kierunku jazdy, zmianę kierunku jazdy należy zasygnalizować, zjeżdżając z ronda.
15) Nie wolno wyprzedzać pojazdu, jeżeli na danym pasie wyprzedza już inny pojazd, jadący ze znacznie wyższą prędkością, który rozpoczął już manewr wyprzedzania (głównie na autostradach).
16) Jeżeli konieczne jest ostrzeżenie pozostałych uczestników ruchu drogowego o niebezpieczeństwie, zwłaszcza w przypadku nagłego zmniejszenia prędkości, należy zastosować świetlny sygnał ostrzegawczy przy użyciu ostrzegawczej funkcji kierunkowskazów.
17) Kierowca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i znajdujące się w nim przedmioty przed kradzieżą.
18) Poruszanie się pojazdami silnikowymi (dotyczy również motocykli, skuterów, motorowerów itp., z których korzysta się w celach sportowych w przyrodzie) dozwolone jest tylko i wyłącznie po drogach. Powyższy nakaz nie dotyczy jednak pojazdów zapewniających bezpieczeństwo czy zaopatrzenie, które mogą się poruszać po miejscach niedostępnych lub trudno dostępnych itp.
19) Z przejścia dla pieszych oprócz pieszych nie mogą korzystać inni uczestnicy ruchu drogowego (np. rowerzyści).

Motocykliści i rowerzyści
20) Kierowca i pasażer motocykla lub quada musi nosić okulary, natomiast przy prędkości konstrukcyjnej powyżej 45 km/h również kask.
21) Na motorze lub trajce kierowcę i pasażera obowiązuje zakaz jedzenia, picia i palenia papierosów.
22) Rowerzyści i motocykliści mogą zaparkować na chodniku lub zatrzymać się w strefie z zakazem postoju lub zatrzymywania, jeżeli pozostawią pieszym do dyspozycji wolny chodnik o szerokości co najmniej 1,5 m.

Rowerzyści i piesi
23) W warunkach ograniczonej widoczności pieszy idący po poboczu w terenie zabudowanym i poza terem zabudowanym musi posiadać umieszczone w widocznym miejscu elementy odblaskowe lub kamizelkę odblaskową (koloru innego niż zielony).
24) W warunkach ograniczonej widoczności rowerzysta jadący po poboczu musi posiadać umieszczone w widocznym miejscu elementy odblaskowe lub kamizelkę odblaskową (nie zieloną).
25) Poza terenem zabudowanym rowerzysta ma obowiązek chronić głowę, nosząc należycie umocowany kask ochronny, rowerzyści poniżej 15 roku życia mają ten obowiązek również w terenie zabudowanym.

Pojazdy ciężarowe
26) Pojazdy ciężarowe poruszające się pod górę muszą przepuścić jadący za nimi sznur samochodów (np. zatrzymując się w najbliższym dogodnym miejscu – na pasie postojowym, parkingu itp.).
27) Samochody ciężarowe (powyżej 7500 kg) i zespoły pojazdów nie mogą wyprzedzać innych pojazdów na autostradzie.
28) Specjalne pojazdy mechaniczne nie mogą korzystać z dróg I i II klasy, z wyjątkiem traktorów z numerem rejestracyjnym, które mogą korzystać z dróg II klasy w godzinach od 9.00 do 15.00 i od 20.00 do 6.00.