Region spiski (Spiš)

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Levoča, Levoča

GPS: N49°1'34'' E20°35'20''

Spisz (Spiš) jest historycznym terytorium na północy Słowacji, mając przy tym wszystkie podstawowe cechy charakterystyczne dla typowego obszaru karpackiego. Tworzy go barwna mozaika pasm górskich i kotlin, przy czym kotliny mają w tej kompozycji położenie centralne. 

Na obszarze Spiszu historycznie rozwinęły się trzy regiony. Wokół Starej Lubowli (Stará Lubovňa) uformował się Spisz Północny (severný Spiš), w Kotlinie Popradzkiej (Popradská kotlina) pod szczytami Tatr rozpościera się Spisz Środkowy (stredný Spiš). Terytorium, z którego odprowadza swoje wody rzeka Hornad (Hornád) wraz z dopływami, oznacza się jako Spisz Południowy (južný Spiš).

Z punktu widzenia przyrodniczego oraz kulturalno-historycznego Spiszowi prawie niczego nie brakuje. Park Narodowy Słowacki Raj (Národný park Slovenský raj) jest prawdziwym rajem do uprawiania turystyki pieszej. Panorama Tomaszowska (Tomášovský výhľad), Przełom Hornadu (Prielom Hornádu), przepaści i rozpadliny są również niezwykłymi atrakcjami.

Podobnie miesiące zimowe mogą być niezapomnianymi w regionie Spiszu. Narciarstwo zjazdowe w ośrodkach Krompachy- Plejsy albo Młynki (Mlynky) są znane między miłośnikami białego szaleństwa na całej Słowacji.

Spisz jest nadzwyczajnie bogaty w zabytki kulturalno-historyczne. Nie przypadkiem Zamek Spiski (Spišský hrad) wraz z okolicą (największy średniowieczny kompleks zamkowy w Europie Środkowej, Podgrodzie Spiskie - Spišské Podhradie, miasteczko sakralne Kapituła Spiska - Spišská Kapitula, gotycki kościółek v Żehrze - Žehra) zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO.

Klejnotem Spiszu jest miasto Lewocza (Levoča), z mnóstwem zabytków architektonicznych i największym drewnianym ołtarzem na świecie. Większość zabytków pochodzących z okresu gotyku łączy tzw. Szlak Gotycki (Gotická cesta).

Powiaty: Lewocza (Levoča), Nowa Wieś Spiska (Spišská Nová Ves), Gelnica (Gelnica), częściowo Rożniawa (Rožňava).

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA