Region nitrzański (Ponitrie)

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Nitra, Nitra

GPS: N48°18'53'' E18°5'17''

Ponitrze – dorzecze rzeki Nitra (Ponitrie) jest jednym z tym regionów Słowacji, które ujmują nie tylko pięknem przyrody, ale przede wszystkim dziedzictwem kulturalno-historycznym. Region ten już od dawna przyciągał naszych przodków, po których znaleźć można liczne ślady. 

Znaczenie historyczne tego rejonu podkreśla głównie przyjście plemion słowiańskich, ich koncentracja w obszarze dzisiejszego miasta Nitra oraz powstanie pierwszego księstwa Słowian.

Osią rejonu jest rzeka Nitra, która łączy najbardziej wysunięte głęboko na północ i południe części regionu.

Z punktu widzenia ruchu turystycznego region oferuje dogodne warunki do uprawiania turystyki rowerowej, turystyki pieszej oraz letnie pobyty wśród kąpielisk termalnych. Starodawne kościoły (Drażowce - Dražovce, Kostolany pod Tribeczem - Kostoľany pod Tribečom), zamki (Gimesz - Gýmeš, Hruszów - Hrušov), pałace (Topolczanki - Topoľčianky, Beladice) oraz zabytki kulturalno-historyczne najstarszego miasta słowackiego Nitra uzupełniają listę atrakcji regionu. Nitrzański areał wystawienniczy „Agrokomplex” jest miejscem odbywających się regularnie międzynarodowych targów i wystaw.

Powiaty: Nitra, Złote Morawce (Zlaté Moravce), Nowe Zamki (Nové Zámky), częściowo Lewice (Levice).

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA