Príkra

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Svidník, Príkra

GPS: N49°21'45'' E21°44'23''

Greckokatolicki drewniany Kościół św. Michała Archanioła z roku 1777 to trójdzielna budowla zrębowa. Ikonostas pochodzi z połowy XVIII wieku, niektóre ikony są z XVII wieku.

Ikonostas jest drewnianą architekturą polichromową z czteroma rzędami ikon i drzwiami carskimi, ozdobionymi rzeźbą i malowidłami. Pochodzi z połowy XVIII wieku. Niektóre ikony (Mandylion, św. Michał, św. Mikołaj) pochodzą z XVII  wieku.

Obiekt w roku 2001 kompletnie odnowiono.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama