Prewidza (Prievidza)

Lokalizacja: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Prievidza

GPS: N48°46'28'' E18°37'1''

W bezpośrednim sąsiedztwie miasta Bojnice leży miasto powiatowe PREWIDZA(PRIEVIDZA), drugie pod względem wielkości miasto regionu dorzecza rzeki Nitra – Ponitrza.

PREWIDZA (51 608 mieszkańców) jest obecnie centrum gospodarczym i administracyjnym Górnej Nitry. Mnóstwo zieleni i terenów zielonych czyni z niej jedno z najbardziej zielonych miast Słowacji.

HISTORIA

Po raz pierwszy wspomina się o niej w „Dokumencie Zoborskim” z 1113 roku. Na jej rozwój korzystnie wpłynęło  przyznanie praw miejskich przez królową Marię Andegaweńską w 1383 roku, które były nie tylko gwarancją swobód, ale także dawały możliwości rozwoju gospodarczego. Pomimo tych przywilejów miastu nie udało się jednak uniknąć zależności od bojnickich dóbr zamkowych.

Dominującą działalnością w drugiej połowie XX wieku było wydobycie węgla brunatnego, przy czym to właśnie górnictwo określiło podstawowy charakter miasta.

ZABYTKI

Z historią miasta można się zapoznać w Górnonitriańskim Muzeum Krajoznawczym (Hornonitrianské vlastivedné múzeum), które mieści się w klasztorze pijarów z XVIII wieku. Klasztor wraz z kościołem pijarów tworzy jeden z najpiękniejszych barokowych zespołów architektonicznych w Europie Środkowej.

Magazyn starodawnych parowozów z oryginalnym sprzętem technologicznym  - zabytek kultury materialnej o znaczeniu ogólnokrajowym - jest najbardziej zachowaną budowlą tego typu na Słowacji.

Zabytkowym, dominującym elementem rynku Námestie slobody jest pochodząca z roku 1740 kolumna Świętej Trójcy wyciosana z kamienia a która na stronie czołowej przedstawia relief Św. Rozalii.

Na terenie byłego romańskiego grodziska, u podnóża którego znajdowała się dawna pierwotna osada, stoi obecnie rzymskokatolicki kościół Wniebowzięcia Panny Mariiz umocnieniem. Kościół pierwotnie był późnoromański albowiem zbudowano go około 1260 roku.

PROPOZYCJA  WYCIECZEK  TURYSTYCZNYCH

Najbardziej wyszukiwanymi przez turystów miejscami w okolicy są: uzdrowisko Bojnicez zamkiem i ogrodem zoologicznym, zapora wodna w Nitrianskom Rudne, ośrodki narciarskie Remata, Poruba oraz Lehota pod  Vtáčnikom.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama, Mesto Prievidza