Poważska Bystrzyca (Považská Bystrica)

Lokalizacja: Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, Považská Bystrica

GPS: N49°7'1'' E18°26'54''

Miasto POWAŻSKA BYSTRZYCA (POVAŽSKÁ BYSTRICA) jest położone w północnej części doliny Vážskeho podolia a otacza je pogórze Maninska vrchovina oraz cypel pasma górskiego Javorniky. Znajdujące się w okolicy miasta zakątki przyrody o urzekającym pięknie są tym co przyciąga nas do ich zwiedzania w ciągu całego roku.

Dzisiejsza POWAŻSKA BYSTRZYCA (43 000 mieszkańców),  jest nowoczesnym miastem, które zaczęło się intensywnie rozwijać szczególnie po 1929 roku w związku z wybudowaniem zakładu przemysłu maszynowego. Poza znanymi wyścigami motocyklowymi, miasto słynie z tradycyjnych imprez kulturalnych takimi jak festiwal folklorystyczny „Otwarta brama dla Lata“ albo „Jarmark  Považskobystrický“.

HISTORIA

Terytorium na którym rozciąga się miasto Považská Bystrica, przyciągało ludzi od niepamiętnych czasów. Odpowiadał im sprzyjający klimat niewielkiej kotliny otoczonej pierścieniem gór a odpowiadały im także urodzajna gleba oraz korzystne położenie przy ważnym szlaku handlowym, który biegł wzdłuż biegu rzeki Váh. Pierwsza pisemna wzmianka o Považskej Bystrici wiąże się z rokiem 1330 chociaż wspomniany obszar osiedlano o wiele wcześniej. Historia miasta jest ściśle powiązana z zamkiem Považský hrad, który wznosi się na potężnej skale w bezpośredniej bliskości miasta. Z miastem związana jest opowieść o Pięknej Jadwidze (Krásna Hedviga) i o właścicielach Zamku - łupieżczych rycerzach Janie i Rafale z rodu Podmanických.

Od tego okresu minęło już wiele czasu. W 1929 roku położono kamień węgielny pod zakłady zbojeniowe będące filią znanej fabryki broni Zbrojovka z Brna. Inwestycja ta zmieniła życie miasta. W Považskej Bystricy, będącej dotąd miasteczkiem o rolniczo-rzemieślniczym charakterze nastał ożywiony ruch budowlany a zaczęła się zwiększać liczba mieszkańców. Rozpoczął się dynamiczny rozwój miasta.

ZABYTKI

Zamek Považský hrad został zbudowany w XIII wieku jako część składowa umocnień chroniących północno-zachodnie pogranicze Węgier. Od XIV do XVII stulecia na zamku kolejno panowały liczne węgierskie rodziny szlacheckie. Najbardziej znanymi właścicielami zamku byli łupieżczy rycerze Jan i Rafał Podmaniccy.

Dominantą o charakterze sakralnym jest pierwotnie gotycki kościół z XIV wieku, który później zrekonstruowano w stylu renesansowym i barokowym.

PROPOZYCJA  WYCIECZEK  TURYSTYCZNYCH

Idealnym miejscem na wycieczkę krajoznawczo-turystyczną, na wyprawę rowerową i na wspinaczkę górską jest wąwóz Manínska tiesňava. Wąwóz stanowi wapienny kanion pochodzenia epigenetycznego, który szczyci się określeniem „najbardziej wąskiego kanionu na Słowacji, przez który prowadzi droga krajowa“. Charakterystyczne dla kanionu są typowe utwory skalne w kształcie wieży, grzybów, igieł czy zębatych grzebieni.

Źródło: Mestský úrad Považská Bystrica

Galeria wideo