Pomnik Wenus Hradeckiej (Nitriansky Hrádok)

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, Šurany

GPS: N48°4'2'' E18°12'32''

O Nitrzańskim Hradku (Nitriansky Hrádok), leżącym na południowym zachodzie Słowacji mówi się, że jest „słowacką Troją”, która także ma swoją piękną Helenę w postaci Wenus Hradeckiej (Hrádocká Venuša). Postawiono w tym miejscu pomnik upamiętniający pradawną rzeźbę Wenus.

Na wzniesieniu zwanym Zameczek (Zámeček), nieopodal Nitrzańskiego Hradku, który obecnie został wchłonięty przez miasto Szurany (Šurany), odkryto olbrzymią ilość znalezisk archeologicznych, dlatego nazwano go słowacką Troją.

Podobnie jak Troja, także Zameczek jest formacją, którą archeolodzy nazywają tell. Powstał wskutek nawarstwiania się wielu generacji dawnych siedzib. Hradecki tell, według badań archeologicznych, powstał przed około 5 tysiącami lat.

Do najbardziej znanych znalezisk należy figura zwana Wenus Hradecką albo Nitrzańską. Figurkę siedzącej neolitycznej kobiety znaleźć można także na rewersie współczesnej monety słowackiej, o nominale 2 koron słowackich.

W 1997 roku neolityczna Wenus została uwieczniona w postaci pomnika. Twórcą monumentalnej rzeźby, która jest powiększoną kopią Wenus Hradeckej, jest artysta Jaroslav Gubric.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA