Park Narodowy Połoniny

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Snina, Ulič

GPS: N48°57'50'' E22°25'7''

Najbardziej na wschód położonym parkiem narodowym jest Park Narodowy Połoniny (Národný park Poloniny) z pierwotnymi, rozległymi bukowymi i jodłowo - bukowymi lasami i puszczami Stužica, Rožok i Havešová zapisanymi od roku 2007 na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.

Park Narodowy Połoniny dołączył do sieci słowackich parków narodowych w roku 1997. Powierzchnia Parku Narodowego wynosi 29 805 ha i obszar chroniony zajmuje łącznie 10 973 ha. Jest zlokalizowany na granicy słowacko - polsko - ukraińskiej i bezpośrednio sąsiaduje z polskim Bieszczadzkim Parkiem Narodowym oraz ukraińskim Užanskym nacionaľnym pryrodnym parkom. Góry, w których ogłoszono park narodowy znane są pod nazwą Bukovské vrchy. Nazwa Połoniny pochodzi od wyjątkowych górskich, grzebieniowych łąk znajdujących się nad poziomem lasu - w tych stronach nazywają się połoniny.

W 1993 roku Park Narodowy Poloniny został zaliczony przez organizację UNESCO do sieci Międzynarodowych Biosferycznych Rezerwatów. W czerwcu 2007 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO zostały dopisane również puszcze Stužica, Havešová i Rožok w górach Bukovské vrchy razem z puszczą Vihorlatský prales w górach Vihorlatské vrchy wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu (CHKO) Vihorlat wraz z puszczami na Ukrainie.

Około 80 % powierzchni tworzą lasy, typowy charakter krainy przedstawiają zaokrąglone grzebienie i podmokłe doliny. Tylko miejscami występują na powierzchnię ostre wierchy skalne. Obszar jest wyjątkowy dzięki największym kompleksom pierwotnych bukowo - jodłowych lasów w Europie, które miejscami stają się puszczami, a także dzięki niezwykłej koncentracji wyjątkowych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Obszar charakteryzuje też występowanie leśnych drapieżników - niedźwiedzia brunatnego, wilka szarego, rysia eurazjatyckiego i dzikiego kota, żyje tu również  żubr górski, który na Słowacji w wolnej przyrodzie występuje już tylko w Parku Narodowym Połoniny.

Głównym punktem wyjściowym do zwiedzania Połonin jest gmina Nová Sedlica.

Źródło: DAJAMA, Správa NP Poloniny

Galeria wideo