Park Krajobrazowy Záhorie

Lokalizacja: Trnavský kraj, okres Senica, Borský Svätý Jur

GPS: N48°35'35'' E17°6'27''

Nizina Zahorska (Záhorská nížina) na zachodzie Słowacji jest najlepszym dowodem na to, że również nizinna kraina może być terenem ciekawym dla turystów. Porośnięta jest lasami sosnowymi, zwanymi rajem grzybiarzy. Zachowane wokół rzeki Morawy lasy bagienne o cennych walorach przyrodniczych znalazły się od 1988 roku pod ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Záhorie.

Obszar parku krajobrazowego (CHKO) o powierzchni 27 522 ha składa się z dwóch różnych części. W części zachodniej chronione są cenne lasy łęgowe w niwie rzeki Morawy oraz przyległa zróżnicowana kraina tarasów rzecznych. We wschodniej części parku krajobrazowego znajdziemy lasy sosnowe, porastające falistą równinę o lotnych piaskach.

Naturalny charakter zachodniej części Parku krajobrazowego zachował się dzięki temu, że przez czterdzieści lat znajdował się on w niedostępnym dla ludzi paśmie granicznym.

Administracja Parku krajobrazowego ma siedzibę w mieście Malacky. Ścisłe zasady ochrony obowiązują w 5 narodowych rezerwatach przyrody, 5 rezerwatach przyrody i 10 obszarach chronionych.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA