Park Krajobrazowy Východné Karpaty

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Medzilaborce, Medzilaborce

GPS: N49°19'35'' E21°56'17''

Park Krajobrazowy Karpaty Wschodnie (Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty) leży na północno wschodnim krańcu Słowacji, tworząc zaplecze Parku Narodowego Poloniny. Jest zarówno królestwem wspaniałych lasów bukowych i jodłowych, jak również naturalną ostoją wilka i rysia.

Park krajobrazowy (CHKO) Východné Karpaty założony został w 1977 roku, na powierzchni 96 810 ha (z czego 30 910 ha tworzyło pasmo ochronne). We wschodniej części Parku krajobrazowego w 1997 roku powstał Park Narodowy Połoniny (NP Poloniny) a powierzchnia Parku krajobrazowego została zredukowana do dzisiejszych 25 307 ha. Administracja parku krajobrazowego ma swoją siedzibę w mieście Medzilaborce.

Najbardziej na wschód wysunięty park krajobrazowy na Słowacji ochrania wartościową krainę północno-wschodniego Beskidu Niskiego oraz wschodnią część gór Bukovské vrchy. Park krajobrazowy porastają lasy, w większości bukowe, stąd przeważają tu zespoły roślinne o charakterze leśnym oraz leśna zwierzyna. Pierwotne leśne porosty stanowią doskonałe środowisko dla chronionych i zagrożonych zwierząt, z których możemy tu spotkać m.in. wilka, rysia i niedźwiedzia.

W Parku krajobrazowym znajduje się kilka miejscowości z cennymi drewnianymi cerkwiami i kościołami oraz wiele zabytków związanych z działaniami wojennymi w rejonie karpacko – dukielskim, prowadzonymi w okresie drugiej wojny światowej.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA