Orawska Kolejka Leśna

Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Námestovo, Zákamenné

GPS: N49°23'7'' E19°9'40''

Kolejka Leśna w Orawskiej Leśnej na Orawie była w rzeczywistości nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale również pod względem nakładów i kosztów eksploatacyjnych stosunkowo tanim przedsięwzięciem, o wiele tańszym od konwencjonalnych kolei. Albowiem kolejka ta była także w stanie poradzić sobie z bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. W chwili obecnej kolejka leśna już nie spełnia swojego pierwotnego, podstawowego celu, jakim był przewóz drewna, ale funkcjonuje jako atrakcja turystyczna Muzeum Orawskiego.

Koleje Leśne są liniami kolejowymi o węższym rozstawie szyn – tylko 760 mm w porównaniu ze standardowym rozstawem szyn – 1453 mm. Pomimo tego, to właśnie wąskotorowe koleje leśne były w przeszłości wygodnym środkiem do transportowania drzewa.

Uznanie w 1972 roku części Kysucko-Orawskiej Kolei Leśnej na odcinku Chmúra-Beskyd-Tanečník za zabytek kultury materialnej uratowało w ostatniej chwili przed likwidacją to ciekawe dzieło techniki. Przyjęte rozwiązanie miało na celu zachowanie dla potomności dziedzictwa kultury technicznej w postaci cennego systemu tylnych zwrotnic przy pomocy którego kolej leśna pokonywała pod górę wysokości górskie, na grzbiet Beskyd.

W sierpniu 1992 roku została podpisana umowa pomiędzy Muzeum Orawskim w Dolnom Kubíne a Muzeum Kysuckim w Čadca (Czaca) w sprawie całkowitej rekonstrukcji całej zachowanej części kolei leśnej, która znajdowała się na obszarze obu regionów. W ramach tych prac modernizacyjnych zostały odnowione stacja Beskyd oraz most przy osadzie Tanečník. Prowadzone w okolicy stacji Tanečník na linii kolejki prace modernizacyjne zostały zakończone w 2007 roku. Co za tym idzie orawski odcinek wąskotorowej kolejki leśnej został oddany na potrzeby Muzeum.

Autor: PhDr. Martin Chmelík

Źródło: Oravské múzeum