Ogród Botaniczny Nitra

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Nitra, Nitra

GPS: N48°18'22'' E18°5'47''

Ogród Botaniczny w Nitrze (Nitra) jest naukowo-pedagogiczną placówką Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, który ma zasięg ogólnouniwersytecki.

Powstał on w 1982 roku i spełnia trzy główne funkcje ogrodów botanicznych, tzn. dydaktyczną, naukowo-badawczą i kulturalno-edukacyjną. W zbiorach ogrodu botanicznego oprócz gatunków tropikalnych i subtropikalnych znajdują się rośliny klimatu umiarkowanego, flory miejscowej, zieleni ozdobnej i roślin użytkowych. Poza florą w Ogrodzie Botanicznym reprezentowana jest także fauna i to dzięki Wiwarium i mini-ZOO. Badania naukowe placówki są ukierunkowane na przestudiowanie biologii zagrożonych gatunków roślin Słowacji. Ogród Botaniczny utrzymuje kontakty z ogrodami botanicznymi świata za pośrednictwem sieci Index Seminum. Wszystkie zbiory są dostępne dla studentów, specjalistów oraz dla szerokiej publiczności.

Źródło: Botanická záhrada Nitra