Nová Sedlica

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Humenné, Humenné

GPS: N48°56'25'' E21°54'33''

Greckokatolicki drewniany Kościół św. Michała Archanioła zbudowano w roku 1764. Jest to trójdzielny budynek zrębowy typu łemkowskiego. Trójdzielność przestrzeni podkreślona jest z zewnątrz trzema wieżami.

Ikonostas pochodzi z XVIII wieku, niektóre ikony z XVI i XVII wieku. Obiekt  w latach 1974 - 1977 został przeniesiony do ekspozycji architektury ludowej i mieszkań  Muzeum Krajoznawczego w miejscowości Humenné.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama