Muzeum Wschodniosłowackie Koszyce

Lokalizacja: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'39'' E21°15'18''

Muzeum Wschodniosłowackie należy do najstarszych i najbardziej znaczących muzeów na Słowacji. Wystawy prezentują zwiedzającym przyrodę i historię regionu Wschodniej Słowacji. Znajduje się tutaj kilka wyjątkowych eksponatów.

Aktualnie muzeum przechowuje ponad 500.000 eksponatów, z których część prezentowana jest w pięciu stałych ekspozycjach tematycznych:

Przyroda Karpat (ul. Hviezdoslavova nr 3)
Ekspozycja poświęcona jest przyrodzie regionu karpackiego. W części geologicznej prezentowane są artefakty z zakresu geologii historycznej, paleontologii i mineralogii. Dział botaniczny i zoologiczny ekspozycji prezentuje dowody świadczące o istnieniu w tym rejonie różnorodnych gatunków roślin i zwierząt oraz przedstawia ich wzajemne zależności i powiązania ekologiczne.

Z bogatej kolekcji zbiorów przyrodniczych muzeum do ekspozycji włączono 1100 próbek geologicznych, 800 sztuk ewertebratologicznych oraz wertebratologicznych egzemplarzy z kolekcji zoologicznej, jak również 140 eksponatów botanicznych. Ekspozycja przedstawia zwiedzającym: historię Ziemi, proces powstawania surowców i minerałów, Skamieniały świat, królestwo minerałów, piękno kamienia, urok roślin, niepowtarzalny świat przyrody i różnorodność gatunków zwierząt. 

Stulecia w sztuce (ul. Hviezdoslavova nr 3)
Ekspozycja przedstawia zwiedzającym rozwój sztuki od wczesnego średniowiecza aż do początków XX wieku. W pierwszej części ekspozycji przeważa sztuka sakralna. Mnóstwo cennych zbiorów z okresu gotyku i baroku świadczy o wyjątkowych uzdolnieniach artystycznych mistrzów z tamtej epoki. Prawdziwym klejnotem ekspozycji etnograficznej są trzy drewniane ule przedstawiające mnicha o ludzkich rozmiarach (Brezovica, początek XIX w.) i mężczyznę z kobietą w stroju orawskim (Górna Orawa, połowa XIX w.). Druga część ekspozycji poświęcona jest wnętrzom, przedstawiając w ten sposób styl mieszkania od XVII do początku XX wieku.

Rodošto - Dom pamięci Franciszka II Rakoczego (ul. Hrnčiarska 7)
Ekspozycja zawiera pamiątki przypominające uroczyste przywiezienie do Koszyc w 1906 roku szczątków Rakoczego jak również oryginalne wnętrze jadalni z przedmiotami mającymi związek z księciem siedmiogrodzkim. Przed Domem Pamięci umieszczono rzeźbę Franciszka II Rakoczego, będąca darem Republiki Węgierskiej z okazji 330 rocznicy urodzin i 100 rocznicy ponownego pogrzebu księcia Franciszka II Rakoczego w Koszycach.

Koszyckie stulecia – Więzienie Miklusza (Miklušova väznica), ul. Pri Miklušovej väznici nr 10
Ekspozycję tę, przedstawiającą  dzieje miasta Koszyc, dostosowano do wnętrza i rozkładu pomieszczeń historycznego budynku dawnego więzienia z salą tortur. W ostatniej części ekspozycji udostępniono dla zwiedzających niektóre z podziemnych pomieszczeń dawnej katowni, w których umieszczono także wystawę figur woskowych  przedstawiających kata Miklusza wraz z jego ofiarami. Na dziedzińcu otwarto mini lapidarium. Częścią składową Więzienia Miklusza jest również ekspozycja mieszcząca się w Domu Kata a która poświęcona jest przede wszystkim koszyckim katom. Przedstawia ona m.in. miecze, za pomocą których w Koszycach dokonywano egzekucji. Ponadto, zwiedzający mają okazję zapoznać się, dzięki animacji komputerowej, z rozwojem architektonicznym tej części miasta.

Źródło: Východoslovenské múzeum Košice