Muzeum Novohradské i Galeria Lučenec

Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Lučenec

GPS: N48°19'42'' E19°40'11''

Muzeum Novohradské w Lučenci powstało w 1955 roku jako powiatowe muzeum krajoznawcze w Haliči. W latach 1967-1985 muzeum działało w Fiľakove jako Novohradské Muzeum. Od 1985 roku ma ono swoją siedzibę w Lučenci. Muzeum mieści się w zabytkowym budynku dawnego sądu żupy (jednostka administracyjna w dawnych Węgrzech) w historycznym centrum miasta.

Instytucja, której założycielem jest samorządowe województwo bańskobystrzyckie, zawiaduje zbiorami liczącymi ponad 30 000 eksponatów z dziedziny archeologii, etnologii, historii oraz zarządza galeryjną kolekcją przedmiotów.Najcenniejsze z nich to zbiory ceramiki, emalii i starodawnego szkła dokumentujące produkcyjne gałęzie Novohradu. Galeryjna kolekcja śledzi na bieżąco twórczość artystów działających w Lučenci oraz w jego okolicy.

Novohradské Muzeum regularnie organizuje międzynarodowy konkurs Trienale akwareli (od 1983 r.) i od roku 1989 Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki (medzinárodné keramické sympózium). Muzeum dysponuje bogatą kolekcją współczesnej ceramiki, którą prezentuje publiczności również w formie stałej wystawy.

Źródło: Novohradské múzeum a galéria