Muzeum M. R. Štefánika SNM-MSNR Košariská

Lokalizacja: Trenčiansky kraj, okres Myjava, Košariská

GPS: N48°40'13'' E17°35'49''

Muzeum jest filią Muzeum Słowackich Rad Narodowych SNM w Myjawie (Múzeum Slovenských národných rád SNM Myjava), należącego do placówek Słowackiego Muzeum Narodowego w Bratysławie.

Muzeum zostało otwarte w 1990 roku w domu rodzinnym M. R. Štefánika - w dawnej protestanckiej plebanii. Jest to muzeum o charakterze memoriałowym, które przy pomocy ekspozycji przedstawia całościowe spojrzenie na osobę i dzieło M. R. Štefánika. Na powierzchni sześciu pomieszczeń wystawienniczych jest udokumentowana zarówno życiowa droga, życie prywatne, hobby jak i przede wszystkim naukowa, wojskowa i polityczna działalność M. R. Štefánika. Do najważniejszych, bezcennych eksponatów należą: mundur generała brygady armii francuskiej Štefánika, część wyposażenia jego mieszkania w Paryżu oraz kolekcja przedmiotów przywiezionych przez Štefánika z Oceanii.

Źródło: Slovenské národné múzeum - Múzeum SNR