Muzeum Górnictwa w Rożniawie

Lokalizacja: Košický kraj, okres Rožňava, Rožňava

GPS: N48°39'17'' E20°31'46''

Szczycące się ponad stuletnią tradycją Muzeum Górnictwa w Rożniawie jest jednym z trzech wyspecjalizowanych muzeów górniczych na Słowacji, pełni ono także funkcję regionalnego muzeum krajoznawczego. Jego przesłaniem jest nie tylko gromadzenie zabytków górnictwa i hutnictwa, ale także eksponatów z dalszych dziedzin.

Ekspozycja górnictwa i hutnictwa w regionie Gemer znajduje się w celowo do tego celu przeznaczonym imponującym budynku z 1905 roku. Obiekt ten jest według dostępnych nam materiałów najstarszym budynkiem w Europie Środkowej zbudowanym celowo dla potrzeb muzealnictwa górniczego i hutniczego. W części geologiczno – mineralogicznej szczególnie interesujące i cenne są minerały ze złóż w regionie Gemer. W części poświęconej technice górniczej i hutniczej odwiedzający uzyska wszechogarniający obraz rozwoju tych gałęzi przemysłu, ze szczególnym naciskiem na region Gemer.

Do najcenniejszych eksponatów należą średniowieczne, ręczne narzędzia do pracy w górnictwie, drewniana pompa górnicza, koryto podjazdowe, przyrządy wiertnicze i miernicze oraz oświetlenie.

Całkowicie odrębną część ekspozycji tworzą korytarze górnicze, wybudowane w pomieszczeniach piwnicznych budynku, gdzie odwiedzający może dogłębnie zapoznać się z warunkami i sposobami pracy górnika pod ziemią.

Ekspozycja Przyrody Słowackiego Krasu i przyległych obszarów prezentuje niezwykle różnorodne, naturalne właściwości terenu objętego działalnością muzea.
Umieszczona jest w budynku zbudowanym w 1904 roku jako tzw. Ochronka Franciszkańska.

Część ekspozycji poświęcona jest przyrodzie nieożywionej, dokumentuje ona przemiany geologicznego oblicza Słowackiego Krasu za pomocą próbek minerałów, skał oraz skamieniałości. Godna uwagi i podziwu jest dokumentacja powierzchniowych i podziemnych krasowych formacji geologicznych, a w szczególności jaskiń Domica oraz Gombasek. W kolejnej części, poświeconej przyrodzie ożywionej, flora i fauna prezentowane są wg biotopów występujących na obszarach bagiennych, rolniczych pól uprawnych oraz zbiorowisk lasu, krasu oraz skalnych ścian.

Ekspozycja historyczna – z muzealnego depozytu prezentuje najpiękniejsze i najcenniejsze eksponaty ze zbiorów muzea górniczego. Ich liczba jest ograniczona tylko wielkością przestrzeni wystawowej, oczywiście chodzi również o to, aby nie powstało wrażenie chaotycznie zgromadzonych przedmiotów, zbiory są tu usystematyzowane według poszczególnych dziedzin oraz pochodzenia materiału. Taka forma prezentacji umożliwia przedstawienie wielu przedmiotów o identycznym przeznaczeniu obok siebie. Dobrym przykładem jest wystawienie obok siebie 11 kołowrotków różnych typów, wykonanych z rożnych materiałów. Odwiedzający mają więc możliwość ujrzenia "wariacji na jeden temat". W ekspozycji tej przedstawiono ponad 4 000 sztuk muzealiów.

Galeria Muzeum Górnictwa kładzie główny nacisk na wystawy o charakterze muzealnym i galeryjnym, przedstawiając eksponaty ze zbiorów własnych albo pochodzących ze Słowacji oraz z zagranicy.

Do obiektów Muzeum Górnictwa w Rożniawie należą również: wspaniały budynek secesyjny, czy też specjalnie do tego celu zbudowany budynek Galerii Obrazów Rodziny Andrássy (Andrássyho obrazáreň) w miejscowości Krásnohorské Podhradie. Budynek ten ufundował Dionizy Andrássy, ówczesny właściciel dóbr krasnohorskich. Wystawa stała poświęcona jest malarstwu portretowemu w XVIII i XIX wieku.

Źródło: TIC Rožňava