Most Kolejowy i Tunel Kornela Stodolu niedaleko Telgártu

Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Brezno, Telgárt

GPS: N48°51'18'' E20°12'16''

Most kolejowy niedaleko miasteczka Telgárt w Słowacji środkowej jest pierwszym czechosłowackim mostem kolejowym o konstrukcji przęsłowej dzielonej wykonanym z żelazobetonu. Unikatem słowackich szlaków kolejowych jest również znajdujący się w pobliżu Tunel Kornela Stodoly, który jest jedynym tunelem w kształcie spirali na Słowacji.

Obydwa obiekty znajdują się na linii kolejowej Červená Skala-Margecany. Linia kolejowa jest unikalnym rozwiązaniem technicznym, pokonującym dużą różnicę wzniesień (172 m) na stosunkowo krótkim 12 km odcinku w trudnym górskim terenie.

Najbardziej interesująca część rozpoczyna się niedaleko Telgártu i tworzy ją oryginalnie rozwiązany tunel pętlowy, przechodzi przez widokowy wiadukt i przez następne dwa tunele dociera do swego najwyższego punktu, znajdującego się w wysokości 957 m n.p.m., w drugim tunelu, nazywanym Besnícky tunel. Jest to najwyżej położone miejsce naszych kolei żelaznych z normalnym rozstawem torów.

Telgarcki Tunel Kornela Stodoly o długości 1 239,6 m zbudowany w kształcie łuku o średnicy 400 m. rozpoczyna się obok przystanku Telgárt, gdzie zatacza on pełną 360° spiralę, osiągając wysokość o 16 m. wyższą przy swoim wylocie położonym koło wioski. Następnie trasa prowadzi wiaduktem w kształcie łuku, osiągając poziom 22 m, do momentu powrotu nad tunel, ale już o 31 m wyżej. Wykonuje w ten sposób pętlę w kształcie spirali nazywaną Telgártska slučka (Telgarcka Pętla). Linia kolejowa pierwotnie miała długość 107 km, ale zastosowanie pętli skróciło ją do niespełna 93 km.

Telgarcki Wiadukt został zbudowany w 1931 roku na trasie o pochyleniu 17 %. Wysokość łuku sklepienia w najwyższym punkcie wynosi 22 metry, tworzy odcinek o długości 86,2 metra, część środkowa posiada jedyny łuk wysklepiony z żelazo-betonu o prześwicie 31,9 metra, końcowe części mają po dwa otwory kamienne sklepione o prześwicie 9 m. Wybudowanie tego wiaduktu pochłonęło 3 570 m3 materiału budowlanego.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama