Michałowce (Michalovce)

Lokalizacja: Košický kraj, okres Michalovce, Michalovce

GPS: N48°45'21'' E21°55'6''

MICHAŁOWCE (MICHALOVCE) są gospodarczym i kulturalnym centrum Zemplina Dolnego. Leżą one w północnej części Niziny Wschodniosłowackiej, którą zasila środkowy bieg rzeki Laborec.

Dzisiejsze MICHAŁOWCE (39 900 mieszkańców) są nowoczesnym miastem, które oprócz gospodarki i handlu, tętni wyraźnym życiem kulturalno-społecznym. Najbardziej znanymi i najczęściej odwiedzanymi imprezami jest folklorystyczne Zemplińskie Święto Muzyki i Tańca

HISTORIA

Pierwsza pisemna wzmianka o siedzibie w tym rejonie pochodzi z 1244 roku. Michałowce były siedzibą feudalnych dóbr ziemskich, zarządzanych z tzw. „wodnego zamku strażniczego”, leżącego nad rzeką Laborec obok ważnego szlaku handlowego.

ZABYTKI

Najbardziej atrakcyjnym zabytkiem historyczno-kulturalnym Michałowiec jest pałac, który znajduje się bezpośrednio w mieście, przy nabrzeżu Laborca. Obiekt jest w chwili obecnej jest siedzibą Muzeum Zemplina, dokumentującego rozwój przyrody, społeczeństwa i sztuki tego regionu, począwszy od czasów najdawniejszych.  

PROPOZYCJA  WYCIECZEK  TURYSTYCZNYCH

Michałowce cieszą się zainteresowaniem jako miejsce rekreacji, ponieważ znajdują się w pobliżu zbiornika wodnego Zalew Zempliński - Zemplińska Szirawa. Wschodnia część Zemplińskej Szirawy (w przybliżeniu jedna piąta jej powierzchni) jest chronionym rezerwatem ornitologicznym. Żyje tu prawie sto gatunków ptactwa wodnego, w tym wiele należących do gatunków rzadkich i zagrożonych.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama