Ladomirová – Cerkiew św. Michała Archanioła

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Svidník, Ladomirová

GPS: N49°19'47'' E21°37'29''

Greckokatolicka drewniana Cierkiew św. Michała Archanioła (Chrám sv. Michala Archanjela) została w 2008 roku wraz z kolejnymi 7 drewnianymi kościołami Łuku Karpackiego wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Cierkiew zbudowano w roku 1742 bez użycia jednego gwoździa. Przy świątyni stoi osobna dzwonnica ze słupkową konstrukcją. Areał, którego częścią składową jest także cmentarz, jest ogrodzony ogrodzeniem zrębowym.

Artystycznie wartościowy ikonostas oraz ołtarz pochodzą z połowy XVIII wieku. Chodzi o pięciorzędową drewnianą budowlę architektoniczną wypełnioną ikonami, z których część została zniszczona w czasie II wojny światowej.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama