Koszycka moderna i jej kontekst

Lokalizacja: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'25'' E17°6'34''

Miejsce imprezy: Bratislava, Slovenská národná galéria

Termin realizacji: 2014-12-4 - 2015-3-15

Typ imprezy : wystawa

Wystawa Koszycka moderna i jej kontekst przedstawia różnorodność tendencji artystycznych i bogactwo wydarzeń kulturalnych stolicy Wschodniej Słowacji. Wernisaż wystawy odbędzie się 4 grudnia 2014 o godz. 18:00 w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie.

Koszyce lat 20. i 30. XX wieku były bez wątpienia znaczącym ośrodkiem kultury i sztuki. Były to miejsca o silnym genius loci i niezwykłej, miejskiej atmosferze, którą cechowała tolerancja narodowościowa i wyznaniowa oraz bogate tradycje kulturalne i artystyczne, co umożliwiło powstanie „koszyckiej moderny”, której szybki rozwój przypadł na lata 20.

Wystawa omawia historię badanego zjawiska w szerszym kontekście, przedstawiając nie tylko ściśle określoną twórczość protagonistów „koszyckiej moderny” od strony historycznej i plastycznej, ale również inne aspekty artystyczne i kulturalno-historyczne, które ją bezpośrednio poprzedzały, wpłynęły na nią i w tym sensie uzupełniają fascynującą historię życia twórczego międzywojennych Koszyc.

Wystawę można oglądać aż do 15 marca 2015 r.