Kościół i klasztor św. Katarzyny

Lokalizacja: Trnavský kraj, okres Trnava, Dechtice

GPS: N48°33'18'' E17°32'9''

Na terenie miejscowości Dechtice, w lasach Małych Karpat, znajdują się ruiny kościoła i klasztoru św. Katarzyny. Klasztor, został założony przez hrabiego Krzysztofa Erdödy w 1618 roku na miejscu, gdzie ponoć młodemu hrabiemu pustelnikowi Janowi Appony’emu zjawiała się święta Katarzyna. Należał on do franciszkanów.

Wczesnobarokowy zespół klasztorny jest nazywany przez miejscowych mieszkańców po prostu Katarínka”, zbudował go włoski mistrz Pietro Spazzo, budowniczy katedry św. Jana Chrzciciela w Trnawie. Kościół miał 52 m długości, 12,9 m szerokości a wysokość wieży wynosiła ponad 30 m, były tu 4 dzwony, dekoracje malarskie i sztukatorskie oraz 8 ołtarzy, z których dwa znajdują się obecnie w kościele w pobliskiej Jablonicy. Na narożnikach wieży, wokół kopuły stały 4 kamienne posągi franciszkanów. W 1905 roku przeniesiono je i ustawiono przy grobowcu rodzinnym rodu Pálffy w Smolenicach. Na terenie klasztoru były cztery spichlerze, suszarnia owoców i duży sad owocowy otoczony murem. Na piętrze budynku mieszkalnego znajdowało się oratorium. Klasztorny refektarz miał podłogę z marmurowych płyt.

Poza tym „Katarínka” była znanym miejscem pielgrzymkowym. Największe pielgrzymki odbywały się w dniu św. Katarzyny oraz na Białą Niedzielę, (uczestniczyło w nich nawet 5000 osób). Duża pielgrzymka piesza przybywała z Trnawy.

W 1786 roku na podstawie dekretu cesarza Józefa II klasztor został zlikwidowany. Klasztorny inwentarz przeniesiono do okolicznych klasztorów i miejscowości. Rzeźba grupowa Pasja sprzed kościoła została przewieziona przez rodzinę Erdödy w roku 1811 do Dechtic. W klasztorze franciszkańskim w Trnawie do dziś dnia zachowały się piękne drewniane drzwi oraz stół, należące do pierwotnego wyposażenia klasztoru „w Katarzynce“.

Dojście: z Naháča niebieskim szlakiem turystycznym (ok. 40 min), z Dechtíc (ok. 1 h 20 min), z Dobrej Vody niebieskim szlakiem turystycznym (ok. 1 h 20 min).

Źródło: TINS