Koło zapory wodnej Gabczykowo - część Dunajskiej ścieżki rowerowej

Bratislava-Prístavný most - Hamuliakovo - Kyselica - stupeň Gabčíkovo - Vojka nad Dunajom - Čunovo - Bratislava-Prístavný most (92 km)

Położenie: Podunajská nížina
Region: bratysławski i poddunajski

Punkt wyjściowy i docelowy: Bratislava-Petržalka, przystanek autobusowy (SAD), dworzec kolejowy (ŽSR), parking, powiat Bratislava 5.
Trasa: Bratislava-Prístavný most - Hamuliakovo (16 km) - Kyselica (12 km) - stupeň Gabčíkovo (16 km) - Vojka nad Dunajom (17 km) - Čunovo (16 km) - Bratislava-Prístavný most (15 km)
Mapa: Bratislava - Podunajsko, skala 1:100 000 (arkusz 7), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Średnio wymagająca trasa (najbardziej swoją długością) z minimalnymi podjazdami. Wiedzie obok frekwentowanej drogi, a na niektórych fragmentach jaet stosunkowo jednostajna.
Po części zawiera się w Dunajskiej ścieżce rowerowej i jest orientacyjnie wymagająca. Łączy Bratysławę z Hrušovskou zdržou i zaporą wodną Gabčíkovo. Największą atrakcją na trasie są ogromne pływackie komory Gabčíkovo umożliwiające łodziom pokonać różnicę wysokości ponad 20 m.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama