Klasztor franciszkanów z kościołem Św. Piotra i Pawła - Nitra

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Nitra, Nitra

GPS: N48°18'58'' E18°5'11''

Klasztor franciszkański z kościołem Św. Piotra i Pawła jest jedną z dominant górnego miasta w Nitrze.

Mnisi zakonu żebraczego tzw. Braci Mniejszych, znani ogólnie pod nazwą franciszkanie, przybyli do Nitry już w XIII wieku a w latach 1624 – 1634. W Górnym Mieście zbudowali oni klasztor z kościołem.

Kościół pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła składa się z jednej nawy i jednej wysuniętej wieży oraz z trzech kaplic. W XVIII wieku został on przebudowany w stylu barokowym. Klejnotem kościelnego wnętrza są 33 płaskorzeźby z drewna dębowego, tworzące jednolity cykl legendarnych scen z życia świętego Franciszka – założyciela zakonu.

Centralny obraz ołtarza z 1935 r. wyobraża patronów kościoła.

Cenny relief kamienny ze sceną apostołów Piotra i Pawła z XVI wieku wmurowano w późniejszym okresie do zewnętrznej fasady kościoła. Drugi relief, również z XVI wieku, przedstawiający zmartwychwstanie Chrystusa a znajdujący się nad portalem kaplicy po zachodniej stronie został przyniesiony z klasztoru zoborskiego. Klasztor jest połączony z kościołem krużgankami

Źródło: Vydavateľstvo Dajama