Kalná Roztoka

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Snina, Kalná Roztoka

GPS: N48°58'2'' E22°19'25''

Greckokatolicki drewniany Kościół św. Bazyla Wielkiego.

Greckokatolicki drewniany Kościół św. Bazyla Wielkiego został zbudowany pod koniec XVIII wieku, a później odremontowany. Chodzi o trójdzielną budowlę zrębową z zewnątrz oklejoną gliną i obieloną.

Ikonostas pochodzi z XVIII wieku, a ikona Chrystus pochodzi z roku 1773. Dzwonnica, która znajduje się przed kościołem pochodzi z XX wieku.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama