Jaskinie Słowackiego Krasu

Lokalizacja: Košický kraj, okres Košice - okolie, Jasov

GPS: N48°40'36'' E20°58'35''

Jaskinie Słowackiego i Aggtelekskiego Krasu są od 1995 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nasze wspólne jaskinie w ramach bilateralnego słowacko-węgierskiego nagrodzonego projektu stały się wartością nie tylko dla nas, lecz dla całej ludzkości.

Czym Jaskinie Słowackiego Krasu różnią się od innych jaskiń? Dlaczego są one tak wyjątkowe, że zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa naturalnego?

Wyjątkowa gęstość jaskiń                                            
Na krasowych równinach oraz pod nimi odkryto do tej pory ponad 1000 jaskiń i przepaści z różnymi formami spieku i ukształtowań lodowych. Taka gęstość jaskiń w klimacie umiarkowanym nie występuje prawdopodobnie nigdzie indziej na świecie.

Genetyczne i morfologiczne zróżnicowanie jaskiń   
Na stosunkowo niewielkim obszarze obok siebie znajdują się różne rodzaje jaskiń utworzonych w wyniku złożonych procesów speleogenezy w okresie następującym po mezozoiku: Przerażające przepaście oraz rzeczne i podwodne jaskinie.

Występowanie rzadkich zwierząt jaskiniowych oraz znalezisk archeologicznych
Jaskinie te trwale lub czasowo zamieszkuje ponad 500 gatunków zwierząt. Wśród nich znajdują się rzadkie gatunki, które występują wyłącznie w okolicznych jaskiniach, a czasem nawet tylko w jednej jaskini.

We wnętrzach jaskiń zachował się szereg odkryć kultur prehistorycznych sprzed około 35 000 lat. Jaskinie służyły niegdyś człowiekowi jako mieszkanie, sanktuarium i grób. Z jaskiniami związana jest pewna tajemniczość, którą jesteśmy w stanie poczuć również dzisiaj. Jest to jedno z miejsc, które są wciąż związane z naszymi przodkami, oraz jeden z powodów wielkiego zainteresowania jaskiniami dziś.

Najważniejsze podziemne zjawiska krasowe:
Ochtinská jaskinia aragonitowa, Jaskinia Domica – Diabelska jama, Silicko-Gombasecký system jaskiń (Silická Jaskinia Lodowa, Jaskinia Gombasecka), Jaskinia Krasnogórska,  Jaskinia Hrušovská, Jaskinia Skalistego Potoku – Przepaść Kunia, Drienovská jaskinia, Jaskinia Jasovská oraz przepaście: Diviačia przepaść, Zvonivá jama, Olbrzymia przepaść i Śnieżna diera. 

Źródło: TIC Rožňava