Galeria Nitrzańska

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Nitra, Nitra

GPS: N48°18'57'' E18°5'8''

Galeria Nitrzańska powstała w dniu 1 I 1965 roku a rozpoczęła swoją działalność wystawienniczą prezentując dawnych i ówczesnych w tamtym okresie czasu artystów-plastyków Nitry. Dzięki zarówno działalności wystawienniczej, kolekcjonerskiej jak i organizowanym imprezom o charakterze kulturalno-oświatowym, które razem wykroczyły poza granice miasta i powiatu, Galeria stopniowo uzyskała kompetencje placówki kulturalnej szczebla okręgowego (1968 r.) a od 1972 roku także wojewódzkiego.

Działalność wystawiennicza o kameralnym charakterze związana jest z profilem Salonu Galerii Nitrzańskiej. Oferuje on zarówno możliwości prezentacji współczesnym, żyjącym autorom-artystom z regionu jak i możliwość łączenia różnych akcji, które wspierają działania twórców czy twórcze imprezy różnych regionów Słowacji.

Sale reprezentacyjne stanowią natomiast nośną co do swoich efektów przestrzeń wystawienniczą Galerii Nitrzańskiej. Wystawy o ogólnokrajowej, ogólnosłowackiej i o międzynarodowej randze goszczą w tych reprezentacyjnych salach. Ekspozycje te są organizowane w dużym stopniu dzięki działalności badawczo-naukowej kuratorów sztuki.

W 2002 roku Galeria Nitrzańska otworzyła na nowo Galerię Młodych, której ambicją jest odkrywanie utalentowanych artystów najmłodszej generacji oraz umożliwiać im zorganizowanie wystaw samodzielnych. Ten dynamiczny pod względem swojego zróżnicowania przestrzennego salon wystawienniczy umożliwia zarówno studentom Bratysławskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych  (VŠVU), absolwentom innych wyższych szkół artystycznych jak i młodym teoretykom sztuki prezentowanie ich dzieł i twórczości.

Nowe miejsce wystaw - dawny schron Obrony Cywilnej (OC), zwany Bunkrem daje możliwość wystawienia dzieł eksperymentalnych w różnych formach właściwych dla sztuki wizualnej. Wspomniany Bunkier służy także innym formom działalności twórczej - teatrowi i muzyce (odbywają się w tym miejscu przedstawienia i koncerty). Niezależnie od tego czy na wystawę składać się będą instalacje artystyczne, projekcje video albo performance, to wspólnym mianownikiem jest ciągłe poszukiwanie inspiracji oraz wzajemne powiązanie działań artystycznych i niecodziennego, niezwykłego charakteru tej nietypowej przestrzeni wystawienniczej. W Bunkrze będzie realizowany projekt pod nazwą GaleriaMłodych Kuratorów Sztuki.

Poza imprezami muzycznymi (Galeria muzyki - cykl koncertów muzyki poważnej, postmutART - koncerty muzyki współczesnej czy awangardowej o intermedialnym charakterze) czy imprezami związanymi ze sztuką (Wieczór refleksji o sztuce - spotkania z artystami-autorami aktualnie wystawianych dziel, Refleksje twórcze wystaw - warsztaty twórczości dla dorosłych o charakterze arte-terapeutycznym) czy też oprócz imprez o charakterze kulturalno-społecznym (4-3-2-1... - biesiady ze współczesnymi pisarzami słowackimi), Galeria Nitrzańska koncentruje swoją działalność na organizowaniu warsztatów twórczych, workshopów na temat sztuk plastycznych czy na realizacji projektów edukacyjnych (np. Sztuka jako forma gry) czy na wprowadzaniu w życie innych okazjonalnych akcji twórczych.     

Wydarzeniem artystycznym o szczególnym znaczeniu jest impreza zatytułowana Tydzień Galerii Nitrzańskiej, która odbywa się corocznie w dniu 18 maja z okazji Międzynarodowego Dnia Galerii i Muzeów. W ramach tej imprezy trwającej przez cały tydzień organizowane są urozmaicone imprezy kulturalne, przeznaczone dla szerokiej publiczności. W ramach międzynarodowego festiwalu teatralnego Teatralna Nitra (wrzesień) (Divadelná Nitra), który odbywa się co roku we wrześniu, Galeria Nitrzańska przygotowuje dla odwiedzających ją gości ciekawą akcję artystyczną pt. Biela noc (Biała noc), podczas której wszystkie aktualne wystawy są udostępniane publiczności za darmo aż do północy.   

Autor: NISYS

Źródło: Nitrianska galéria