Kostol Najsvätejšej Trojice - Žilina

Informacje podstawowe

  • Autor: TIK mesta Žilina
  • Źródło: TIK mesta Žilina

Linki