Vitrážové okná v synagóge

Informacje podstawowe

  • Źródło: MsÚ Trenčín

Linki