Náhrobok grófa Aspremonta

Informacje podstawowe

  • Źródło: OcÚ Lednické Rovne

Linki