Banícka krčma, Špania Dolina

Informacje podstawowe

  • Źródło: SACR

Linki