Trasu označuje čierna veža s tromi oknami na žltom podklade

Informacje podstawowe

  • Źródło: SACR

Linki