Hotelová chodba – prízemie

Informacje podstawowe

  • Źródło: Hotel The Grand Vígľaš

Linki