Dolina Gaderska i Błotnicka (Wielka Fatra)

Lokalizacja: Žilinský kraj, okres Martin, Blatnica

GPS: N48°55'0'' E18°56'49''

Turczańska miejscowość Błotnica (Blatnica) dzięki swojemu położeniu u wylotu Doliny Gaderskiej i Błotnickiej (Gaderskej a Blatnickej doliny) ku Kotlinie Turczańskiej jest miejscem, z którego turyści najczęściej wyruszają do najpiękniejszych dolin Wielkiej Fatry (Veľkej Fatry).

Kontynuacją Doliny Gaderskiej na jej górnym odcinku jest Dedoszowa (Dedošová). Obydwie osiągają łączną długość prawie 18 km. Dolina ma kształt kanionu z potężnymi  turniami, wieżami skalnymi i innymi ciekawymi formami. Dolina jest także atrakcyjna ze względu na bogatą i cenną roślinność oraz występowanie rzadkich gatunków zwierząt.

Nie mniej ciekawa pod względem turystycznym, choć krótsza, jest Dolina Błotnicka. Wyruszają stąd wyprawy turystyczne w okolice Krížnej i Kráľovej studni na głównym grzbiecie Wielkiej Fatry. W dolnej części doliny znajdziemy interesującą formę skalną -  Skalné okno.

Dolinę Gaderską i Błotnicką łączy szlak turystyczny, który prowadzi przez miejscami głęboki i  przybierający postać kanionu Koński Dół (Konský dol), do imponującego masywu wapiennegoo o nazwie Gruba (Tlstá). Wejście na ten potężny, rozległy szczyt jest dobrym sprawdzianem kondycji nawet dla wytrawnych turystów. Od wysokości ok. 700 m m.p.m. wzdłuż jego obwodu wznoszą się tarasy sklane i potężne turnie, widoczne nawet z Kotliny Turczańskiej. Znajduje się tutaj także jedna z największych jaskiń Wielkiej Fatry - Mažarná (niedostępna dla zwiedzających).

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA