Czerwony Klasztor

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Kežmarok, Červený Kláštor

GPS: N49°23'56'' E20°25'0''

W 1319 r. magister Kakasz podarował zakonnikom ze Skali wieś Lechnica (dzisiaj Klasztor w Słowackim Raju), ażeby mogło w pobliskiej Dolinie Św. Antoniego zbudować klasztor kartuzjański. Ponieważ budynki klasztoru rzekomo  były pierwotnie zbudowane z czerwonych cegieł, zaczęto nazywać go Czerwonym Klasztorem (Červený Kláštor).

Czerwony Klasztor jest oryginalnym obiektem zabytkowo-historycznym znajdującym się wśród przepięknego pienińskiego krajobrazu pod majestatycznym szczytem Trzy korony (Tri koruny). Zespół klasztorny został z powodzeniem odrestaurowany w latach 1956 - 1966.

Z architektonicznego punktu widzenia najbardziej okazałym budynkiem kompleksu jest gotycki Kościół Św. Antoniego z końca XIV wieku. Ma on jedną nawę o niezwykłej długości. Kościół został w znacznej mierze zrekonstruowany w stylu barokowym. Główny ołtarz jest barokowy, powstał on w 1745 roku.

Budynki klasztoru połączone są z kościołem od strony południowej. W barokowej bryle budynku można rozróżnić niektóre starsze elementy gotyckie. Pozostałości malowideł późnogotyckich na ścianach kartuzjańskiego refektarza klasztornego pochodzą z 1520 r. Z Czerwonym Klasztorem związane są losy zakonnika Cypriana, który był słynnym zielarzem. Bogaty zielnik, pozostawiony przez Cypriana należy do ekspozycji aptekarskiej.

Przed wejściem do klasztoru znajduje się park, który w 1972 r. stał się obszarem chronionym pod nazwą Lipy Pienińskie (Pieninské lipy). Znajduje się tu 19 cennych starych lip.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama