Brhlovce

Lokalizacja: Nitriansky kraj, okres Levice, Brhlovce

GPS: N48°12'52'' E18°44'19''

Kompleks wyciosanych w skale tufowej pomieszczeń mieszkalnych, położony w odległości kilku kilometrów na wschód od Lewic w miejscowości BRHLOVCE, jest słowackim unikatem.

Pochodzenie tych szczególnych skalnych mieszkań nie jest jednoznaczne. Niektórzy autorzy twierdzą, że chodzi o artefakty z XVI wieku, służące jako schronienie przed Turkami, inni wiążą je zdziałalnością gospodarczą - dawnymi winnicami. 

Pomieszczenia, które można znaleźć zwłaszcza w uliczce Šurda, pochodzą z przełomu XVIII i XIX wieku. Niektóre z nich do dziś służą jako mieszkania, inne jako piwnice winne lub pomieszczenia gospodarcze. 

Ekspozycja budownictwa ludowego, znajdująca się w domu z 1932 roku oraz w tylnej części jego podwórza, w pomieszczeniach wyciosanych w skale tufowej, dokumentuje specyficzne budownictwo mieszkaniowe tego regionu. Do szczególnie interesujących eksponatów należą narzędzia kamieniarskie, meble ludowe, wyroby garncarskie oraz wyposażenie kuchni. Ekspozycja budownictwa ludowego jest filią Muzeum Tekowskiego w Levicach.

Zabudowania spod nr 142 otrzymały międzynarodową Nagrodę Unii Europejskiej w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego Europa Nostra 1993 wręczaną za ratowanie i odnowę zabytków architektury.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA