Skarby architektoniczne utworzone prostymi narzędziami

Przejawy umiejętności oraz artystycznego wyczucia narodu słowackiego można doświadczyć nawet dziś. Szczególnie w obszarze ochrony architektury ludowej, w muzeach, podczas festiwali ludowych oraz festiwali w mniejszych miejscowościach rdzennych słowackich regionów, takich jak Kysuce, Orava, Liptov, Horehronie, Spiš lub Šariš, gdzie można odnaleźć odniesienia do naszych dziadów.

⇓ Skanseny, rezerwaty architektury ludowej i miejskie zespoły zabytkowe na Słowacji.pdf

 • Architektura ludowa w Gemerze

  Każda niemal miejscowość w Gemerze może się pochwalić dziełami architektury, które są reprezentatywne dla tradycyjnego stylu tego regionu. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych jak i budynków gospodarczych. Wśród rejonów, w których zachowały się zabytki budownictwa ludowego, wyróżnia się przede wszystkim obszar Słowackiego Krasu.
  więcej
 • Brhlovce

  Kompleks wyciosanych w skale tufowej pomieszczeń mieszkalnych, położony w odległości kilku kilometrów na wschód od Lewic w miejscowości BRHLOVCE, jest słowackim unikatem.
  więcej
 • Čičmany (Cziczmany)

  Tradycyjna wieś CZICZMANY (ČIČMANY), otoczona Górami Strażowskimi i Małą Fatrą, położona w południowej części Doliny Rajeckiej zdobyła sławę dzięki oryginalnymdrewnianym domom z charakterystycznym, białym ornamentalnym zdobieniem. 
  więcej
 • Ekspozycja Etnograficzna w plenerze-Słowackie Muzeum Narodowe (SNM) - MUK

  Zabytki ludowej architektury materialnej i duchowej Ukraińców oraz Rusinów/Łemków są zgromadzone na terenie etnograficznej ekspozycji w plenerze, pod gołym niebem. Prezentacja mieści się nad amfiteatrem należącym do miasta Svidnik, w północno-wschodniej części Słowacji. Ozdobą ekspozycji jest drewiana świątynia z Novej Polianki (Mergeška).
  więcej
 • Górnonitrzański skansen górniczy

  Zapraszamy do zwiedzania wnętrza Ziemi. Jak sobie żyje np. taki krecik? Gdzie chowają się skrzaty? Nie, nie o takie rzeczy nam chodzi – chcielibyśmy wam pokazać żmudną i trudną drogę, którą należy pokonać w poszukiwaniu „brunatnego skarbu” z głębi ziemi– węgla drzewnego. Zapoznamy się z pracą zjeżdżających do kopalni górników, którzy codziennie stoją przed tym trudnym zadaniem. Polega ono na próbie „pokonania” natury, która łączy się z różnego rodzaju niebezpieczeństwami.
  więcej
 • Habánsky dvor – Veľké Leváre

  Zachodniosłowacka miejscowość VEĽKÉ LEVÁRE stała się sławna główie dzięki anabaptystom (habánom). W roku 1592 przy czworokątnym rynku postawiono dwór habański (habánsky dvor). Jest to największa zachowana budowla anabaptystów w Europie, stojąca w pierwotnym miejscu ich osiedlenia. 
  więcej
 • Muzeum Architektury Ludowej

  Na skraju Uzdrowiska Bardejov (Bardejovské Kúpele) w północno-wschodniej części Słowacji znajduje się Muzeum Architektury Ludowej - najstarszy skansen na Słowacji. Jego dominantę stanowią dwa drewniane kościoły, które zostały tutaj przeniesione z osady  Zboj oraz z pobliskiej wsi Mikulášová.
  więcej
 • Muzeum Wsi Liptowskiej Przybylina

  U podnóża południowych zboczy Tatr Zachodnich stoi Muzeum Wsi Liptowskiej (Múzeum liptovskej dediny),  dokumentujące architekturę ludową Liptowa. Muzeum powstało w związku z zatopieniem rozległego obszaru na zachód od Liptowskiego Mikulasza, podczas budowy zapory wodnej Liptowska Mara.
  więcej
 • Muzeum Wsi Orawskiej

  Zaledwie 3 km od Zubercana polanie Brestová u stóp Tatr Zachodnich znajduje się wyjątkowy skansen - Muzeum Wsi Orawskiej (Múzeum oravskej dediny). Jego środkiem płynie Zimny Potok (Studený potok), na brzegach którego, na powierzchni ok. 20 ha rozciąga się wieś - zespół  charakterystycznych zabudowań ludowych, pochodzących z poszczególnych regionów Orawy.
  więcej
 • Osturňa (Osturnia)

  W odizolowanym dorzeczu Potoku Osturniańskiego na północy Słowacji położona jest OSTURNIA (OSTURŇA), która prawdopodobnie jest najdłużą, położoną wzdłuż potoku wsią na Słowacji. W typowej góralskiej osadzie zachowało się kilka pierwotnych zabudowań - gospodarstw góralskich
  więcej
 • Podbiel

  W tradycyjnej wsi PODBIEL, położonej na północy Słowacji w regionie Orawa znajduje się tzw. „Bobrova rala“ (rola) z kompleksem drewnianych domów zrębowych, wybudowanych w XIX i na początku XX wieku. 
  więcej
 • Skansen Vychylovka - Muzeum Wsi Kisuckiej

  Etnograficzna ekspozycja w przyrodzie prezentuje charakterystyczny dla regionu kisuckiego sposób osiedlenia terenów podgórskich (tzw. "kopanic"). 
  więcej
 • SNM w Martinie - Muzeum Wsi Słowackiej

  Muzeum Wsi Słowackiej jest największą na Słowacji ekspozycją etnograficznąurządzoną w plenerze, pod gołym niebem. Począwszy od lat 1960-tych XX wieku, Słowackie Muzeum Narodowe w Martine tworzy tę ekspozycję w miejscowości Jahodnícke háje w południowo-wschodniej części miasta Martin. Ekspozycja przedstawia obraz tradycyjnego budownictwa ludowego, wiejskiego domu oraz prezentuje sposób życia mieszkańców północno-zachodniej części Słowacji z okresu od drugiej połowy XIX do pierwszej połowy XX stulecia.
  więcej
 • Špania Dolina (Dolina Szpania)

  Rezerwat zabytków architektury ludowej w środkowosłowackiej wsi DOLINA SZPANIA(ŠPANIA DOLINA) tworzy wyjątkowy zespół domów górniczych wybudowanych z drewna i kamienia.
  więcej
 • Stará Hora (Stara Góra)

  Klasyczną scenerię okolic Levic tworzą winnice z rozproszonymi wokół winiarskimi domkami i piwnicami, które mieszkańcy znają pod nazwą hajlochy. Najwięcej tego typu obiektów znajduje się w okolicy Stara Góra (Stará hora) w pobliżu wsi SEBECHLEBY, położonej  na południowych zboczach Gór Szczawnickich (Štiavnických vrchov).
  więcej
 • Vlkolínec (Wlkoliniec)

  Dzielnica Ružomberku Biały Potok (Biely Potok) stanowi punkt wyjścia do jednej z najpopularniejszych słowackich osad Wlkoliniec, która stanowi szczególną oazę architektury ludowej, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
  więcej
 • Wystawa Etnograficzna w Naturalnym Plenerze - Skansen w Starej Lubowni (Stara Lubovňa)

  Muzeum Architektury Ludowej (Múzeum ľudovej architektúry) tworzy samodzielną ekspozycję muzealną pod Zamkiem Lubownia (Hrad Ľubovňa) na północy Słowacji. Na muzeum składa się zespół zabudowań wiejskich pochodzących z okolicznych wsi, który wraz z zamkiem tworzy niepowtarzalną pod względem pejzażu  i pełną wrażeń scenerię.
  więcej
 • Ždiar (Żdiar)

  Słowacka góralska wieś ŻDIAR (Ždiar), jest centrum turystycznym oraz punktem, z którego wiodą trasy turystyczne w Tatry Beliańskie. Wieś leży na północy Słowacji, między Tatrami Beliańskimi a Magurą Spiską.
  więcej