Różnorodność na małym obszarze

Ze względu na swoje położenie geograficzne Słowacja zawsze była ważnym skrzyżowaniem szlaków handlowych i tyglem kulturowym. Na stosunkowo niewielkim terenie odkryjecie rozmaitość zabytków kultury z różnych okresów historycznych.

Oprócz tradycyjnych muzeów i galerii możecie odwiedzić około 80 zabytków techniki, a także zabytki wojskowe przypominające okres pobytu legionów rzymskich na terenach dzisiejszej Słowacji i tę najnowszą historię. Na turystów czekają znaleziska archeologiczne, obserwatoria astronomiczne, planetaria, kalwarie, a nawet dzieła architektury współczesnej. 

 • Kościół Św. Krzyża - Hamuliakovo

  Najcenniejszym zabytkiem sakralnym najbardziej na zachód położonej części Wyspy Żytniej (Žitného ostrova) jest rzymskokatolicki Kościół Św. Krzyża z XIII wieku.
  więcej
 • Młyn Schaubmara

  Młyn Schaubmara (Schaubmarov mlyn) w mieście Pezinok, na zachodzie Słowacji, jest uważany za największy młyn strumieniowy na Słowacji i jeden z największych młynów tego typu w Europie. Jest on kulturalnym i technicznym zabytkiem, reprezentującym rodzaj młynów ziemiańskich używanych od XVI do XVIII wieku.
  więcej
 • Wiadukt niedaleko miejscowości Hanušovce

  Cennym zabytkiem technicznym i najdłuższym mostem kolejowym w kształcie łuku nie tylko na Słowacji, ale też w Europie Środkowej jest wiadukt niedaleko miejscowości Hanušovce na wschodzie Słowacji.
  więcej
 • Zabytki techniczne SPM Nitra

  Słowackie muzeum rolnicze w mieście Nitra (SPM Nitra) z pewnością zainteresuje zwiedzających interesujących sie zabytkami technicznymi związanymi z rolnictwem. Jego częścią jest skansen z dużą ilością historycznych zabytków techniki i unikalną polną kolejką wąskotorową.
  więcej
 • Antyczna Gerulata Rusovce

  Do głównych atrakcji turystycznych bratysławskiej dzielnicy miejskiej Rusovce należą  poza pięknym pałacem z rozległym parkiem także ruiny dawnego rzymskiego obozu wojskowego Gerulata. 
  więcej
 • Archeologiczne związane w okolicach miasta Puchov

  Miasto Púchov dało nazwę jednej z najważniejszych kultur w najstarszej historii Słowacji. Kultura puchowska została poświadczona bogatymi znaleziskami przedmiotów, które odkryto w okolicach miasta, a dziś można je podziwiać w Muzeum Archeologicznym Kultury Puchowskiej (Archeologické múzeum púchovskej kultúry).
  więcej
 • Bazylika Św. Mikołaja - Trnava

  Na rynku Św. Mikołaja w Trnawie znajduje się, powstały na miejscu romańskiego kościoła (na miejscu najstarszego osadnictwa), cenny XIV wieczny zabytek gotycki – parafialna Bazylika Św. Mikołaja. W latach 1543 - 1820 była ona świątynią katedralną arcybiskupa ostrzyhomskiego.
  więcej
 • Cmentarze wojskowe we wschodniej Słowacji

  Podczas Pierwszej Wojny Światowej we wschodniej Słowacji odbywały się zacięte walki, w których według sławnej powieści Jaroslava Haška uczestniczył także dobry wojak Josef Szwejk. Zniszczone wsie ponownie odbudowano a poległych pochowano na wielu cmentarzach wojskowych.
  więcej
 • Czerwony Klasztor

  W 1319 r. magister Kakasz podarował zakonnikom ze Skali wieś Lechnica (dzisiaj Klasztor w Słowackim Raju), ażeby mogło w pobliskiej Dolinie Św. Antoniego zbudować klasztor kartuzjański. Ponieważ budynki klasztoru rzekomo  były pierwotnie zbudowane z czerwonych cegieł, zaczęto nazywać go Czerwonym Klasztorem (Červený Kláštor).
  więcej
 • Drewniany Most w miejscowości Kolárovo

  Drewniany Most w miejscowości Kolárovo jest najdłuższym mostem o drewnianej konstrukcji w Europie.
  więcej
 • Dziedziniec Europy w Komarnie

  Dziedziniec Europy (Nádvorie Európy) to nazwa wyjątkowego dzieła architektonicznego, które powstało w Atelier Europa w Komárnie. Budowle na nowym placu, o powierzchni 6500 m2, reprezentują zabytkową architekturę, charakterystyczną dla poszczególnych obszarów Europy.

  więcej
 • Fontanna Andyiego Warhola (Medzilaborce)

  Małe miasteczko Medzilaborce, leżące na północnym-wschodzie Słowacji może się pochwalić naraz dwoma europejskimi prymatami. Po pierwsze założono tu pierwsze w Europie muzeum noszące imię Andy Warhola, a po drugie w Medzilaborcach wybudowano pierwszy pomnik poświęcony głównemu przedstawicielowi światowego pop-artu.
  więcej
 • Gánovce

  Najstarszy znany człowiek na Słowacji żył pod Tatrami przed ponad 100 000 lat. Dowody jego istnienia odnaleziono w skale trawertynowej niedaleko miejscowości Gánovce usytuowanej u podnóża Tatr. Dlatego też nosi on nazwę człowieka ganowieckiego.
  więcej
 • Gmach Słowackiego Radia w Bratysławie

  Niedaleko centrum Bratysławy, na ulicy Mýtnej, już od wielu lat przyciąga uwagę swoim kształtem Gmach Słowackiego Radia, nazywany „budowlą stulecia“ (ze względu na bardzo długi okres jego budowy), albo popularnie Piramidą.
  więcej
 • Górnicze zabytki w mieście Banska Štiavnica

  Unikalny zespół zabytków miasta Banska Štiavnica, które wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, tworzą wartościowe zabytki techniczne, związane z miejscową tradycją górniczą.
  więcej
 • Havránok

  Unikatowy park archeologiczny Havránok, który znajduje się nad zbiornikiem wodnym Liptovská Mara to magiczne miejsce, które oczarowało wielu dawnych mieszkańców Liptowa - regionu na północy Słowacji - a dziś jego zwiedzanie dostarczy nam wspaniałych wrażeń.
  więcej
 • Hrabiowska Lodownia we Vlachovie

  Lodownie to proste, niewielkie budowle kamienne budowane na zboczach wzgórz w stylu piwnic. Wykopywano głęboki dół, w którym z bali stawiano odpowiedniej wielkości pomieszczenie. Ściany i dach od zewnątrz okładano grochowiną, łuskami bobu lub słomą. Na to układano warstwę drobnego chrustu i obsypywano gliną. Zamykano je żelaznymi drzwiami. Do ścian wewnętrznych lodowni wbijano mocne stalowe haki, na których wieszano mięso upolowanych zwierząt. Jedna z lodowni tego typu znajduje się we Vlachovie.
  więcej
 • Huta Franciszka (Františkova huta)

  W pobliżu oryginalnej gminy orawskiej Podbiel, w której znajduje się unikatowy zbiór budowli architektury ludowej, znajdziemy niespotykany zabytek techniczny Hutę Franciszka (Františkova huta).
  więcej
 • Huta koło Liptowskiego Hradku (Maša pri Liptovskom Hrádku)

  Górnictwo i hutnictwo kojarzy się większości z nas z bardzo ciężką pracą fizyczną, ale również z małymi górnikami tzw. „permonikami“, które są częścią składową każdej legendy górniczej; a gdy oni znikają z kopalni, znika także jej bogactwo.
  więcej
 • Iža

  Rzymianie zbudowali na Dunaju system obronny nazywany Limes Romanus. Jedną z wysuniętych twierdz wybudowali na lewym brzegu rzeki koło miejscowości Ižaniedaleko Komárna. Dziś jej pozostałości stanowią jeden z najważniejszych zabytków z czasów rzymskich na Słowacji.
  więcej
 • Katedra Św. Elżbiety – Koszyce

  Dominantą koszyckiego rynku oraz całego miasta jest monumentalna gotycka Katedra Św. Elżbiety. Jest to największy kościół na Słowacji oraz najbardziej na wschód położona katedra zachodniego typu w Europie.
  więcej
 • Katedra Św. Emerama – Nitra

  Na Zamku Nitrzańskim znajduje się Katedra biskupia Św. Emerama, która powstała z połączenia budynków trzech świątyń: romańskiego kościoła z XI wieku, pierwotnie gotyckiego tzw. Kościoła Górnego z XIV wieku oraz Kościoła Dolnego z XVII wieku.
  więcej
 • Katedra Św. Marcina – Bratysława

  Dumą każdego miasta chrześcijańskiego jest kościół parafialny. Bez wątpienia można to również powiedzieć o Katedrze Św. Marcina – największej, najstarszej oraz najbardziej reprezentacyjnej świątyni bratysławskiej.
  więcej
 • Katedra Św. Marcina – Spiska Kapituła

  Najcenniejszym budynkiem Spiskiej Kapituły (Spišská Kapitula), który został, wraz z innymi zabytkami znajdującymi się w okolicy Zamku Spiskiego, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, jest późnoromańska Katedra Św. Marcina.
  więcej
 • Klasztor franciszkanów z kościołem Św. Piotra i Pawła - Nitra

  Klasztor franciszkański z kościołem Św. Piotra i Pawła jest jedną z dominant górnego miasta w Nitrze.
  więcej
 • Klasztor i kościół Matki Bożej Bolesnej – Šaštín-Stráže

  Jednym z głównych miejsc kultu Matki Bożej Bolesnej, która stała się patronką Słowacji, jest kościół Matki Bożej Bolesnej w Szasztinie (Šaštín), zbudowany w 1736 r. Odwiedzany jest on przez tysiące pielgrzymów nie tylko ze Słowacji, lecz także z zagranicy.
  więcej
 • Klasztor oraz kościół Pijarów - Nitra

  Klasztor Pijarów z kościołem Św. Ładysława stanowi jedną z dominant nitrzańskiego Dolnego Miasta.
  więcej
 • Klasztor – Hronský Beňadik

  Na skalnym wzgórzu nad wioską Hronský Beňadik, znajdującą się na południe od Nowej Bani (Nová Baňa), stoi potężny ufortyfikowany klasztor benedyktyński należący do najstarszych i najbardziej znaczących zabytków architektonicznych na Słowacji.
  więcej
 • Klasztor– Jasov

  Klejnotem architektonicznym Jasova jest barokowy kompleks klasztorny premonstratensów, który należy do narodowych zabytków kultury.
  więcej
 • Kolejka Čiernohronská železnica

  Jedną z największych atrakcji turystycznych regionu Górny Hron i środkowej Słowacji jest historyczna Čiernohronská lesná železnica (Czarnohrońska kolejka leśna). Kiedyś w malowniczej dolinie Czarnego Hrona służyła do przewozu drewna, aktualnie wozi turystów.
  więcej
 • Kolejka leśna Vychylovka

  Zabytkowa kolejka wąskotorowa leśna w miejscowości Vychylovka, w regionie Kisuce w północno-zachodniej Słowacji, łącząca Kisuce z Orawą, jest unikalnym zabytkiem techniki o znaczeniu ogólnoświatowym.
  więcej
 • Kolejka Linowa na szczyt Łomnicy

  Do najbardziej wyszukiwanych atrakcji turystycznych w Wysokich Tatrach należy kolejka linowa na szczyt Łomnicy (Lomnícky štít), z którego widok należy do niezapomnianych przeżyć.
  więcej
 • Koryto wodne w dolinie Rakytovo

  Wyjątkowym zabytkiem jest koryto wodne Rakytovo w Dolnym Harmancu, które w przeszłości było używane do spuszczania drewna z niedostępnych leśnych terenów do dolin. Jest to świadectwo zręczności i wynalazczości naszych leśnych przodków…
  więcej
 • Kościół ewangelicki - Kraskovo

  Główną dominantą i dumą wsi Kraskovo jest wczesnogotycki kościół ewangelicki zbudowany na miejscu starszego kościoła z XIII wieku, którego istnienie potwierdziły badania archeologiczne.
  więcej
 • Kościół ewangelicki - Štítnik

  Z najstarszych zabytków Gemeru najbardziej interesujący jest ewangelicki kościół z najstarszymi organami na Słowacji.
  więcej
 • Kościół Franciszkanów Zwiastowania Pana w Bratysławie

  Kościół Franciszkanów, pod wezwaniem Zwiastowania Matki Boskiej, ma długą historię. Jest najstarszym do dzisiaj zachowanym budynkiem sakralnym w Bratysławie.
  więcej
 • Kościół i klasztor św. Katarzyny

  Na terenie miejscowości Dechtice, w lasach Małych Karpat, znajdują się ruiny kościoła i klasztoru św. Katarzyny. Klasztor, został założony przez hrabiego Krzysztofa Erdödy w 1618 roku na miejscu, gdzie ponoć młodemu hrabiemu pustelnikowi Janowi Appony’emu zjawiała się święta Katarzyna. Należał on do franciszkanów.
  więcej
 • Kościół Najświętszej Panny Marii - Bíňa

  Jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Słowacji jest wieś Bíňa leżąca w południowo-wschodniej części kraju.
  więcej
 • Kościół Narodzenia Matki Bożej - Marianka

  Najbardziej znanym zabytkiem we wsi Marianka jest rzymskokatolicki kościół Narodzenia Matki Bożej.
  więcej
 • Kościół p.w. Świętego Ducha – Žehra

  Spiska wieś Žehra jest znana dzięki cennemu rzymskokatolickiemu Kościołowi p.w. Świętego Ducha (Kostol Ducha Svätého), który został, wraz z innymi zabytkami znajdującymi się w okolicy Zamku Spiskiego, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
  więcej
 • Kościół św. Antoniego z Padwy

  Chodzi tutaj o drugi najstarszy zachowany kościół w Koszycach. Pierwotnie gotycka świątynia została w późniejszym okresie przebudowana w stylu barokowym. Znajduje się na ulicy Hlavná, bezpośrednio w centrum miasta.
  więcej
 • Kościół Św. Idziego - Bardejów (Bardejov)

  Najważniejszym zabytkiem rynku w Bardejowie (Bardejov), wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO, jest parafialny Kościół Św. Idziego, (Sv. Egidia), znajdujący się w jego północnej części.
  więcej
 • Kościół Św. Jakuba – Lewocza

  Rzymskokatolicki parafialny Kościół Św. Jakuba w Lewoczy należy do najcenniejszych budowli sakralnych na Słowacji. Jego drewniany ołtarz Św. Jakuba jest najwyższym tego rodzaju ołtarzem na świecie
  więcej
 • Kościół Św. Jerzego - Kostoľany pod Tribečom

  Bogatą historię oraz kulturę regionu Ponitrza przypomina wyjątkowo wartościowy przedromański Kościół Św. Jerzego z X wieku, który jest najstarszym zachowanym przedromańskim zabytkiem  architektonicznym na Słowacji. W jego wnętrzu można oglądać pozostałości romańskich malowideł ściennych z XI wieku, które są najstarsze na Słowacji, a także romańską kamienną chrzcielnicę.
  więcej
 • Kościół Św. Michała – Nitra-Dražovce

  Dzielnica Nitry - Dražovce to cenne stanowisko archeologiczne, z grodziskiem słowiańskim oraz cmentarzyskiem z okresu Państwa Wielkomorawskiego.
  więcej
 • Kościół Św. Mikołaja – Preszów

  Główną dominantą Preszowa jest monumentalny parafialny Kościół Św. Mikołaja,  pochodzący z połowy XIV wieku, z wysoką wieżą zrekonstruowaną w stylu gotyckim.
  więcej
 • Kościół św. Trójcy

  Kościół ten jest najbardziej wartościowym barokowym obiektem Koszyc aposiada najpiękniejsze w stylu epoki wnętrza. Tę budowlę nie sposób ominąć w czasie waszego spaceru po głównym trakcie miasta - ulicy Hlavná.
  więcej
 • Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej – Rožňava

  Najcenniejszym budynkiem sakralnym Rożniawy jest rzymskokatolicki Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej, który pierwotnie służył jako kościół parafialny. Od 1776 r. jest katedrą biskupią.
  więcej
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - Diakovce

  Późnoromański rzymskokatolicki przyklasztorny kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1228 r. należy, wraz z klasztorem w Hronskim Beniadiku (Hronský Beňadik), do najbardziej interesujących i najcenniejszych zabytków architektury klasztornej na Słowacji.
  więcej
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Spišská Nová Ves

  Dominantą rynku Spiskiej Nowej Wsi jest rzymskokatolicki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
  więcej
 • Kościółek romański w miejscowości Haluzice

  Na północny zachód od Nowego Miasta nad Wagiem (Nové Mesto nad Váhom) znajduje się Dolina Boszacka, która leży w obrębie pasma Białych Karpat. Jako jej cichy strażnik na wzgórzu przy ujściu doliny, w miejscowości Haluzice wznosi się warowny kościółek romański.
  więcej
 • Kościółek w Pominovcu

  W dolinie rzeki Wag, niedaleko miasta Ilava, znajduje się skromny, nie rzucający się w oczy kościółek romański o bardzo wysokiej wartości historycznej.
  więcej
 • Kostolec

  Na wzgórzu Kostolec na skraju pasma Považský Inovec, wznoszącego się nad miejscowością Ducové pri Piešťanoch, znajdowała się kiedyś obwarowana siedziba wielmoży wielkomorawskiego. Dziś rozciąga się stąd wspaniały widok na dolną część Doliny Wagu (dolné Považie).
  więcej
 • Linia kolejowa Pohronská Polhora-Tisovec

  Linia kolejowa między miejscowościami Pohronská Polhora i Tisovec jest unikatem technicznym. Największą różnicę wzniesień w okolicach przełęczy Zbojská pociągi musiały pokonywać przy pomocy szyny zębatej.
  więcej
 • Manufaktura majoliki

  Chociaż byłe królewskie wolne miasto Modra, położone u podnóża Małych Karpat w zachodniej Słowacji, rozsławiły zwłaszcza winnice i wino, znajduje się tu również zabytek techniki, jakim jest były budynek manufaktury majoliki.
  więcej
 • Manufaktura w mieście Holíč

  Na zachodzie Słowacji, w mieście Holíč, w 1743 roku rozpoczęła pracę jedna z pierwszych manufaktur na Słowacji, którą założył mąż Marii Teresy – Franciszek Lotaryński.
  więcej
 • Mennica

  Kremnica jest historycznym ośrodkiem wydobycia złota na Słowacji i słowackiego mennictwa. Monety w miejscowej mennicy bite są już prawie siedemset lat.
  więcej
 • Mogiła M. R. Štefánika (Brezová pod Bradlom)

  Góra Bradlo, wznosząca się ponad miasteczkiem Brezowa (Brezová) jest miejscem spoczynku wielkiego syna narodu słowackiego generała Milana Raścisława Sztefanika (Milan Rastislav Štefánik). Mogiła na Bradle jest miejscem, gdzie odbywają się ogólnokrajowe słowackie uroczystości.
  więcej
 • Molpir

  Małe Karpaty w zachodniej Słowacji ukrywają niedaleko Zamku Smolenickiego zalesione wzgórze o nazwie Molpír. Znajduje się na nim starożytne grodzisko, do którego prowadzi ścieżka dydaktyczna.
  więcej
 • Most kamienny w miejscowości Spišský Hrhov

  Kamienny most w miejscowości Spišský Hrhov, we wschodniej Słowacji, należy do funkcjonujących do dziś interesujących historycznych zabytków techniki. Jest jednym z niewielu zachowanych historycznych mostów na Spiszu.
  więcej
 • Most Kolejowy i Tunel Kornela Stodolu niedaleko Telgártu

  Most kolejowy niedaleko miasteczka Telgárt w Słowacji środkowej jest pierwszym czechosłowackim mostem kolejowym o konstrukcji przęsłowej dzielonej wykonanym z żelazobetonu. Unikatem słowackich szlaków kolejowych jest również znajdujący się w pobliżu Tunel Kornela Stodoly, który jest jedynym tunelem w kształcie spirali na Słowacji.
  więcej
 • Most kolumnadowy w mieście Piešťany

  Most kolumnadowy w mieście Piešťany w zachodniej Słowacji jest najdłuższym krytym mostem na Słowacji. Jest jednym z symboli uzdrowiska Piešťany i jest szczytowym osiągnięciem architektury użytkowej na Słowacji.
  więcej
 • Most Marii Valerii w Štúrowie

  To niedawno odbudowany most na Dunaju na granicy Słowacji z Węgrami. Przez 57 lat przeprawa w tym miejscu pozostawała zniszczona, co nie świadczyło zbyt dobrze o stosunkach między dwoma sąsiadującymi państwami.
  więcej
 • Most Słowackiego Powstania Narodowego w Bratysławie

  Pierwszy asymetryczny most linowy na Słowacji i drugi tego typu na świecie. Tę ciekawą dominantę Bratysławy uznano za budowlę stulecia.
  więcej
 • Muzeum Wojskowe i Pomnik Armii Radzieckiej w Svidníku

  Muzeum Wojskowe w mieście Svidník na wschodzie Słowacji ma siedzibę w budynku, który swym kształtem przypomina minę przeciwczołgową. Jego ekspozycja daje interesujące świadectwo o operacji karpacko-dukielskiej z 1944 roku.
  więcej
 • Myšia Hôrka

  Jedno z najciekawszych znalezisk archeologicznych na Słowacji znajduje się na stanowisku Myšia Hôrka leżącym na terenie miejscowości Spišský Štvrtok (powiat Poprad), gdzie odnaleziono pozostałości kamiennego miasta sprzed 3 500 lat.
  więcej
 • Młyn Kołowy w miejscowości Jahodná

  Młyn Kołowy w miejscowości Jahodná, położonej na południowym zachodzie Słowacji, należy do najbardziej interesujących drewnianych młynów wodnych na Małym Dunaju.
  więcej
 • Młyn kołowy w miejscowości Tomaszikowo

  Młyn kołowy w miejscowości Tomášikovo na południowym zachodzie Słowacji jest jednym z niewielu tak dobrze zachowanych młynów wodnych na Słowacji z dolnym napędem. Dziś jest to zabytek techniczny ludowego młynarstwa w południowej Słowacji.
  więcej
 • Młyn pływający Kolárovo

  Młyn pływający w miejscowości Kolárovo na południowym zachodzie Słowacji jest ostatnim pływającym młynem i jedynym na Słowacji młynem zbudowanym na łodziach. W młynie mieści się Muzeum młynarstwa wodnego.
  więcej
 • Młyn wodny Bohunice

  Oddział Muzeum Tekowskiego (Tekovské múzeum) w Levicach – posiadłość młyńska byłego młynarza Pavla Turčana – położona jest nad potokiem Sikenica, oddalona około 1 km od górnego (północnego)  końca wsi Bohunice.
  więcej
 • Młyn wodny kołowy w miejscowości Jelka

  Młyn wodny kołowy w miejscowości Jelkana południowym zachodzie Słowacji należy do godnych uwagi zabytków technicznych i jest uważany za środkowo-europejski unikat. Chodzi o trzypiętrowy drewniany młyn, jakiego nie ma w krajach sąsiedzkich.
  więcej
 • Młyn wodny obok miejscowości Dunajský Klátov

  Młyn wodny niedaleko miejscowości Dunajský Klátov, na Poddunajskiej nizinie południowo zachodniej Słowacji, jest jednym z niewielu zachowanych młynów wodnych na terenie Słowacji z napędem dolnym.
  więcej
 • Nižná Myšla

  Wschodniosłowacka wieś Nižná Myšla to miejsce, gdzie znajdują się jedne z najbogatszych znalezisk archeologicznych na Słowacji dotyczących dawnego osadnictwa w okolicach Koszyc.
  więcej
 • Obserwatorium Astronomiczne Tekovská (Tekovská hvezdáreň) w Lewicach

  Jeżeli i Wy pragniecie zgłębiać tajniki gwiazd to nie zwlekajcie i koniecznie odwiedźcie Obserwatorium Astronomiczne Tekovská w Lewicach. Być może będziecie mieli szczęście kiedy patrząc przez lornetę, zobaczycie któregoś z machających do was przyjacielskich kosmitów.
  więcej
 • Obserwatorium Astronomiczne Vihorlatské w Humenné

  Obserwatorium Astronomiczne Vihorlatské Humenné stanowi wyspecjalizowaną instytucję naukowo-badawczą,  kulturalno-edukacyjną i specjalistyczno-obserwacyjną w dziedzinie astronomii i pokrewnych nauk przyrodniczych.
  więcej
 • Obserwatorium Astronomiczne w mieście Hurbanovo

  Miasto Hurbanovo rozsławiło, oprócz popularnego piwa Złoty bażant, głównie najstarsze słowackie obserwatorium astronomiczne, którego historia sięga 1871 roku.
  więcej
 • Obserwatorium na szczycie Łomnicy

  Najwyższym miejscem na Słowacji, gdzie regularnie pracują ludzie, jest obserwatorium na szczycie Łomnicy (Lomnický štít) w Wysokich Tatrach. Znajduje się na wysokości 2 634 m n.p.m.
  więcej
 • Obwarowania miejskie w Trnawie

  Obwarowania miejskie Trnawy należą do najstarszych średniowiecznych fortyfikacji miejskich  na Słowacji. Dzięki znajdującej się w ich wnętrzu przestrzeni o wielkości 56 ha, Trnawa w XIII wieku należała do grona największych miast w ówczesnej Europie.
  więcej
 • Orawska Kolejka Leśna

  Kolejka Leśna w Orawskiej Leśnej na Orawie była w rzeczywistości nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale również pod względem nakładów i kosztów eksploatacyjnych stosunkowo tanim przedsięwzięciem, o wiele tańszym od konwencjonalnych kolei. Albowiem kolejka ta była także w stanie poradzić sobie z bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. W chwili obecnej kolejka leśna już nie spełnia swojego pierwotnego, podstawowego celu, jakim był przewóz drewna, ale funkcjonuje jako atrakcja turystyczna Muzeum Orawskiego.
  więcej
 • Panna Maria Trnawska

  W kaplicy maryjnej wzniesionej w stylu barokowym przy Bazylike św. Mikołaja w Trnawie, którą zbudowano w latach 1739 – 1741 na zlecenie arcybiskupa Emeryka (Imricha) Esterházy'ego, znajduje się obraz miłosierdzia Panny Marii Trnawskiej.
  więcej
 • Plac Wolności (Námestie slobody) w Bratysławie

  Monumentalny plac z mnóstwem zieleni i największą fontanną w Bratysławie. Architektura znajdująca się wokół placu przywołuje okres budowy socjalizmu, u niektórych wzbudza respekt, a u innych nostalgię.
  więcej
 • Pomnik Antona Bernolaka (Slanický ostrov)

  Rodzinna wieś pierwszego kodyfikatora języka słowackiego Antona Bernolaka (Anton Bernolák) zniknęła pod powierzchnią Jeziora Orawskiego (Oravská priehrada). Z całej miejscowości pozostał jedynie kościół, który obecnie stoi na Wyspie Slanickiej (Slanický ostrov). Sławnego slanickiego krajana przypomina pomnik.
  więcej
 • Pomnik Bitwy z Turkami (Zlaté Moravce)

  Wśród pól koło miejscowości Veľké Vozokany, niedaleko miejscowości Zlaté Moravce na południowym zachodzie Słowacji z kamiennego cokołu rozgląda się po okolicy brązowy lew, upamiętniający bitwę między wojskami tureckimi a węgierskimi w 1652 roku.
  więcej
 • Pomnik Chatama Sófera Bratysława (Bratislava)

  Dumą bratysławskiej gminy żydowskiej był legendarny rabin Chatam Sófer, którego  grobowiec zachował się do dziś, będąc częścią monumentalnego pomnika.
  więcej
 • Pomnik czechosłowackiej państwowości Bratysława (Bratislava)

  Pomnik stojący przed Słowackim Muzeum Narodowym w Bratysławie jest miejscem spotkań zwolenników wspólnego państwa Czechów i Słowaków. To właśnie tutaj świętują oni każdego roku w dniu 28 października powstanie pierwszej Republiki Czechosłowackiej, założonej w 1918 roku.
  więcej
 • Pomnik czesko-morawsko-słowackiej wzajemności (Veľká Javorina)

  Leżący na granicy słowacko-czeskiej szczyt Wielka Jaworina (Veľká Javorina) w Białych Karpatach (Biele Karpaty) już od 1845 roku jest miejscem tradycyjnych uroczystych spotkań Czechów, Morawian i Słowaków. Bliską i ścisłą więź członków bratnich narodów symbolizuje Pomnik czesko-morawsko-słowackiej wzajemności.
  więcej
 • Pomnik Druciarz i jego czeladnik (Turzovka)

  Kisuce (Kysuce) były od pradawna regionem druciarzy wędrujących po całym świecie, z noszonym na plecach pudłem – warsztatem. Nic zatem dziwnego, że w kisuckiej Turzowce (Turzovka) wystawiono druciarzom piękny pomnik.
  więcej
 • Pomnik Herbu miasta Koszyce (Košice)

  Koszyce (Košice) są pierwszym miastem w Europie, które w 1369 roku uzyskało z rąk władcy dokument nadania miastu własnego herbu. Jego kształt artystyczny można podziwiać na pomniku znajdującym się w południowej części koszyckiego rynku głównego.
  więcej
 • Pomnik i Cmentarz Armii Czechosłowackiej Dukla

  Jedne z najcięższych walk drugiej wojny światowej odegrały się jesienią roku 1944 podczas bitwy o Przełęcz Dukielską koło Svidníka na północnym wschodzie Słowacji. Aktualnie w tym miejscu znajduje się Pomnik i Cmentarz Armii Czechosłowackiej Dukla.
  więcej
 • Pomnik i cmentarz wojskowy Háj Nicovô

  Ciszy na obrzeżach miasta Liptowski Mikułasz od strony północno-wschodniej strzeże szczyt Háje. To właśnie tu znajduje się miejsce pamięci. Składa się ono z cmentarza i pomnika poległych przede wszystkim wiosną 1945 roku. 
  więcej
 • Pomnik i Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego w Bańskiej Bystrzycy (Pamätník a múzeum SNP)

  Muzeum Słowackiego Powstania Narodowego ma siedzibę w niezwykłej pod względem architektury budowli, którą wzniesiono w 1969 roku jako Pomnik Słowackiego Powstania Narodowego. Pomnik Słowackiego Powstania Narodowego jest wkomponowany w park, w którym znajduje się skansen ciężkiej techniki bojowej używanej podczas powstania.
  więcej
 • Pomnik Juraja Janosika (Terchová)

  Najsłynniejszy słowacki zbójnik Juraj Janosik (Jánošík) urodził się w charakterystycznej wsi Tierchowa (Terchová) na północnym - zachodzie Słowacji. Swojego sławnego krajana mieszkańcy Tierchowej uwiecznili w monumentalnej rzeźbie, która stoi u wejścia do Doliny Wratnej (Vrátna dolina).
  więcej
 • Pomnik Macieja Beli (Očová)

  Mieszkańcy środkowo-słowackiej miejscowości Oczowa (Očová) mają prawo do dumy ze swojego krajana Macieja Beli (Matej Bela), uczonego epoki Oświecenia, którego zasłużenie nazywano „wielką dumą dawnych Węgier“. W rodzinnej miejscowości postawiono mu pomnik.
  więcej
 • Pomnik Partyzantów Francuskich koło Strečna

  Strategiczny przełom Wagu przez Małą Fatrę koło Strečna na północnym zachodzie Słowacji był terenem zaciętych walk pomiędzy armią niemiecką a powstańcami słowackimi. Na cześć poległych bohaterów na wzgórzu Zvonica zbudowano pomnik.
  więcej
 • Pomnik Poległych w Brezovej pod Bradlom

  Słowacki Korpus Ochotniczy odbył pierwszy chrzest bojowy 22 września 1848 roku. Miał on miejsce na polu bitewnym koło Brezovej pod Bradlom a wydarzenie to przypomina Pomnik Poległych.
  więcej
 • Pomnik Słowackiego Powstania Narodowego (SNP), (Nemecká)

  Z latami drugiej wojny światowej wiąże się na Słowacji wiele tragicznych wydarzeń. Jedno z najsmutniejszych miało miejsce obok miejscowości Nemecká w Słowacji Środkowej, a jej ofiarom postawiono tutaj żałobny pomnik.
  więcej
 • Pomnik Wenus Hradeckiej (Nitriansky Hrádok)

  O Nitrzańskim Hradku (Nitriansky Hrádok), leżącym na południowym zachodzie Słowacji mówi się, że jest „słowacką Troją”, która także ma swoją piękną Helenę w postaci Wenus Hradeckiej (Hrádocká Venuša). Postawiono w tym miejscu pomnik upamiętniający pradawną rzeźbę Wenus.
  więcej
 • Pomnik Wschodniosłowackiego Powstania Rolniczego (Preszów)

  W 1831 roku na wschodzie Słowacji doszło do wielkiego powstania rolniczego. Na cześć jego poległych uczestników zbudowano pomnik na szczycie Furča ponad miejscowością Haniska pri Prešove.
  więcej
 • Pomniki Ľ. Štúra (Modra)

  Miasto Modra, leżące w regionie hodowli winnej latorośli pod Małymi Karpatami (Malé Karpaty) w Słowacji Zachodniej  jest blisko związane z budzicielem narodowym Ludwikiem Szturem (Ľudovít Štúr), który przeżył w nim ostatnie lata swojego płodnego życia. Oprócz muzeum upamiętnia go tu także jeden pomnik nad jego grobem oraz dwa inne pomniki.
  więcej
 • Rotunda Św. Jerzego (Sv. Juraja) – Skalica

  Najcenniejszym zabytkiem architektonicznym, oraz symbolem Skalicy jest romańska Rotunda Św. Jerzego.
  więcej
 • Ruiny średniowiecznego obwarowanego kościoła w Lúčke

  Nad wsią Lúčka, która leży na pograniczu gór Rudawy Słowackie (Slovenské rudohorie) i Krasu Słowackiego, rozpościerają się ruiny średniowiecznego obwarowanego kościoła. Nadmienia się o nim od 1409 roku, kiedy stanowił część wyposażenia turniańskich dóbr zamkowych, które król Zygmunt Luksemburski podarował Pavlovi Bešeňovi (Pawłowi z Beszeniowej).
  więcej
 • Slavín Bratysława (Bratislava)

  Monumentalny pomnik Slavín wraz z cmentarzem jest uroczystym miejscem, na którym pochowano 6845 żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas walk o wyzwolenie Bratysławy i okolicy w kwietniu 1945 roku.
  więcej
 • Solivar koło Prešova

  Najbardziej znaczącym złożem soli w historii jest Solivar w Słowacji Wschodniej z dużą ilością zabytków technicznych związanych z wydobyciem soli.
  więcej
 • Środek Europy (Kremnické Bane)

  Na pięknym miejscu w pobliżu Kremnickich Bani (Kremnické Bane) w Słowacji Środkowej ustawiono obok starodawnego Kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (Kostol sv. Jána Krstiteľa) osobliwy kamień. Oznajmia on, że właśnie tutaj znajduje się geograficzny Środek Europy.
  więcej
 • Stacja parowa przepompowująca wodę

  Między miejscowościami Patince i Virt, niedaleko ujścia rzeki Starej Žitavy na południu Słowacji blisko granicy słowacko-węgierskiej, znajduje się wyjątkowy zabytek techniczny – stacja parowa przepompowująca wodę.
  więcej
 • Świątynia Katedralna Św. Jana Chrzciciela - Trnava

  Do najbardziej cenionych zabytków historycznych Trnawy należy pierwszy znaczący budynek wczesnorenesansowy na terenie Słowacji – uniwersytecka Świątynia Katedralna Św. Jana Chrzciciela.
  więcej
 • Synagoga w Preszowie

  Ortodoksyjna synagoga w Preszowie została zbudowana w latach 1897 – 1898. W jej budowie uczestniczyła firma budowlana Koláček & Wirth.
  więcej
 • Synagoga w Żylinie

  To miejsce modlitw dla żydowskiej wspólnoty ortodoksyjnej zostało zbudowane według projektu nieznanego architekta w 1927 roku.
  więcej
 • Sztolnia Glanzenberg

  Najnowszą, niedawno udostępnioną ekspozycją SBM jest sztolnia odwadniająca, jedna z najstarszych w regionie szczawnickim.
  więcej
 • Sztuczne jeziora szczawnickie (Štiavnické tajchy)

  Szczawnickie jeziora sztuczne (Štiavnické tajchy) tak nazywane są jeziora leżące w środkowej  Słowacji, zbudowane dla potrzeb miejscowych kopalń a które dzisiaj proponują kąpiele w przepięknym środowisku naturalnym okolicy miasta Banská Štiavnica. Miasto to jest wpisane na Listę UNESCO.
  więcej
 • Słowackie kopalnie opali

  Piękne opale z kopalni na wschodniej Słowacji podziwia cały świat a sme kopalnie są obecnie cennym zabytkiem technicznym.
  więcej
 • Turecki most w mieście Poltár

  Turecki most przez rzekę Ipeľ w mieście Poltár, na południu środkowej Słowacji, jest trzecim w kolejności najstarszym tego rodzaju zachowanym mostem na Słowacji.
  więcej
 • Twierdza Komárno

  Twierdza w Komarnie na południu Słowacji jest największym i najbardziej znaczącym zabytkiem swojego rodzaju na Słowacji. Ze względu na swe rozmiary i dobry stan stanowi wręcz unikat na skalę europejską. Dlatego bezspornie słuszne są starania o jej wpisanie na listę zabytków UNESCO.
  więcej
 • Villa rustica

  W miejscu nazywanym Veľká lúka na terenie bratysławskiej dzielnicy Dúbravka znajduje się ważny zabytek z czasów rzymskich znany jako villa rustica, który został uznany za narodowy zabytek kultury.
  więcej
 • Walec parowy w Rożniawie

  W zbiorach Muzeum górnictwa w Rożniawie przechowywany jest cenny unikat techniczny - trzeci najstarszy na świecie parowy walec drogowy. Urządzenie zostało wyprodukowane przez firmę Aveling & Porter z Wielkiej Brytanii w 1883 roku. Nadano mu numer produkcyjny 1904.
  więcej
 • Wiatrak w mieście Holíč

  Wiatrak w zachodniej części Słowacji w mieście Holíč jest jedynym zachowanym wiatrakiem na Słowacji.
  więcej
 • Wielka i Mała Skałka

  Najstarsze miejsce pielgrzymkowe na Słowacji - Skałka znajduje się na trasie z Trenczyna (Trenčín) do Nemšovej. Składa się ono z dwóch ośrodków: Małej i Wielkiej Skałki.
  więcej
 • Wielki piec w miejscowości Červeňany

  W miejscowości Červeňany, na południu środkowej Słowacji, znajduje się zabytkowa budowla techniczna, wielki piec, który jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków tego rodzaju na Słowacji.
  więcej
 • Wielki piec w obszarze Tri Vody pri Osrblí

  W obszarze Tri vody przy miejscowości Osrblie stoi najstarszy wielki piec na terenie dawnych Węgier, wybudowany w 1795 roku.
  więcej
 • Wieża widokowa Dukla

  Na Przełęczy Dukielskiej, na granicy polsko-słowackiej, znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę polskiego i słowackiego pola walk podczas Operacji dukielsko-preszowskiej.
  więcej
 • Wieża Wodna w Preszowie

  Z ruiny stała się nowym głównym punktem miasta! Unikalny zabytek techniczny, zrekonstruowana Wieża Wodna zapewnia zwiedzającym widok na region Šariš i okolice.
  więcej
 • Wodne młyny w Kvačianskiej dolinie

  Wodne młyny w Kvačianskiej dolinie należą do młynów górskiego typu i są one umieszczone w jednej z najładniejszych słowackich dolin w malowniczym paśmie górskim Chočské vrchy. Chodzi o jeden z ostatnich zachowanych zabytków tego rodzaju, co więcej, umieszczony w oryginalnym środowisku naturalnym.
  więcej
 • Wodociąg Górniczy w miejscowości Špania Dolina

  Unikalny zabytkowy wodociąg wybudowany w XVI wieku doprowadzał wodę od podnóża góry Prašivá w Niskich Tatrach do miejscowości Špania Dolina.
  więcej
 • Zabytki górnicze w dolinie Špania Dolina

  W dawnych czasach miasto Bańska Bystrzyca bogaciło się dzięki wydobyciu rudy miedzi w górach Starohorské vrchy na terenie doliny Špania Dolina. Większość zabytków górniczych w tej osobliwej górskiej wsi została zachowana do dziś i jest chroniona jako zabytek techniki.
  więcej
 • Zabytki górnicze w Kremnicy

  O mieście Kremnica w Górach Kremnickich (Kremnické vrchy) w Słowacji środkowej mówi się, że jest złotym miastem. Na przestrzeni wieków w jego okolicach wydobywane było złoto, z którego tłoczono legendarne kremnickie dukaty. Wielezabytków techniki świadczy o przeszłości górniczej Kremnicy.
  więcej
 • Zamek Liptowski

  Najwyżej położony zamek na Słowacji leży w wysokości 993 m n. p.m. w łańcuchu górskim Chočské vrchy na północy kraju. W przeszłości Zamek Liptowski (Hrad Liptov) był majątkiem kilku właścicieli, którzy go najpierw uzyskali od króla, a następnie został przedmiotem praw dziedzicznych.
  więcej