Brežany

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Prešov, Brežany

GPS: N48°58'42'' E21°6'42''

Greckokatolicki drewniany Kościół św. Łukasza Ewangelisty z roku 1727. Jest to trójdzielny obiekt zrębowy o nietypowej architekturze zewnętrznej z wyraźnymi wpływami gotyckiej rzymskokatolickiej architektury sakralnej. Typową jest samodzielnie stojąca wieża, która nie jest złączona z konstrukcją dachową nawy.

Kościół, który jest częścią składową historycznego cmentarza należy do najstarszych kościołów drewnianych na Słowacji. Główny ołtarz jest barokowy i pochodzi z 1782 r. Jeszcze starszy jest ikonostas, który pochodzi z roku 1733.

Źródło: Vydavateľstvo Dajama