Badínsky prales (Puszcza Badińska)

Lokalizacja: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Malachov

GPS: N48°41'19'' E19°3'4''

Puszcza Badińska (Badínsky prales) należy do najstarszych obszarów chronionych na Słowacji. Biotop tworzy cenna puszcza bukowo-jodłowa, niemal nienaruszona przez człowieka. Puszczę odwiedził w 2000 roku książę Charles.

Puszcza położona jest w południowo-wschodniej części Gór Kremnickich, 10 km w kierunku południowo-zachodnim od Bańskiej Bystrzycy. Obszar ten podlega ochronie od 1913 roku i jest jednym z najstarszych rezerwatów prawnie chronionych na Słowacji.

Jego pierwotna powierzchnia wynosiła 20,51 ha, później została powiększona do obecnych 30,70 ha. W 1994 roku puszcza uzyskała status rezerwatu przyrody, ponieważ jest pozostałością pierwotnych naturalnych lasów karpackich. Puszcza bukowo-jodłowa z dodatkiem świerku, jaworu, jesionu i wiązu jest interesująca przede wszystkim ze względu na obecność potężnych, 200 – 400 letnich jodeł białych (najwyższa z nich osiąga wysokość 46 m, obwód jej pnia wynosi 553 cm) oraz buków zwyczajnych (największy obwód pnia 496 cm). Spacer w cieniu tych potężnych drzew należy do niezapomnianych przeżyć, niewiele już bowiem mamy okazji do wędrówek po prastarych lasach, pośród przyrody nienaruszonej działalnością ludzką.

W znacznych ilościach występuje tu zagrożony gatunek wiązu szypułkowego. Kilka sadzonek młodych drzewek tego gatunku zabrał z sobą do Anglii książę Charles, podczas swojej wizyty w puszczy. Puszcza jest domem nie tylko wielu chronionych gatunków flory, lecz także fauny (ryś eurazjatycki, traszka karpacka, nadobnica alpejska…). Aby ograniczyć do minimum ingerencję człowieka w ten unikalny biotop, w puszczy usuwa się tylko te pnie drzew, które zagrażają poruszaniu się po leśnych drogach.

Narodowy Rezerwat Przyrody Badínsky prales jest zgodnie z ustawą o ochronie przyrody o krajobrazu całkowicie zamknięty dla indywidualnych zwiedzających. Wejście na teren puszczy dozwolone jest wyłącznie dla wycieczek specjalistycznych z przewodnikiem z nadleśnictwa (Lesy SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča), pracownikami służby ochrony przyrody Republiki Słowackiej, wydziału leśnictwa Uniwersytetu Technicznego w Zvolenie lub instytucji naukowo badawczych.
 

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA