Pieninská cyklotúra (Pieniny)

Spišská Belá - Magurské sedlo - križovatka pri Spišskej Starej Vsi - Červený Kláštor - Hniezdne - Stará Ľubovňa (63 km)

Poloha: Pieniny 
Región: Tatranský

Východiskový bod: Spišská Belá, stanica SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Kežmarok
Cieľový bod: Stará Ľubovňa, stanica SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Stará Lubovňa

Trasa: Spišská Belá - Magurské sedlo (14 km) - križovatka pri Spišskej Starej Vsi (17 km) - Červený Kláštor (7 km) - Hniezdne (22 km) - Stará Ľubovňa (3 km)
Mapa: Tatry - Spiš - Zamagurie, 1:100 000 (list 3), VKÚ a. s., Harmanec.

Opis trasy: Trasa prechádza zo severnej časti Popradskej kotliny na Zamagurie a odtiaľ späť na severný Spiš. Jej najzaujímavejšia časť vedie Pieninami, pohorím tiahnúcim sa pozdĺž poľských hraníc. Trasa zahŕňa jedno náročné stúpanie a je zjazdná cestnými bicyklami.
Spája dve starobylé spišské mestá a k jej najväčším atrakciám patrí návšteva Pieninského národného parku (s turisticky atraktívnym Prielomom Dunajca) a Červeného kláštora, prekrásne zasadeného v pieninskej prírode pod majestátnym vrchom Tri koruny.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama