Otvorenie turistickej sezóny na Fiľakovskom hrade

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Fiľakovo

GPS: N48°16'18'' E19°49'27''

Miesto konania: Fiľakovo, hrad – Bebekova bašta

Termín konania: 11.3.2016 - 11.5.2016

Typ podujatia: výstava

Turistická sezóna na hrade sa otvára 11. marca 2016. Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo v rámci 8. ročníka podujatia Hrad svetov dve zaujímavé krátkodobé výstavy.

Prvá, rozšírená, výstava Gemersko-Malohontského múzea v Rimavskej Sobote s názvom „Hrady v Gemeri-Malohonte a v Novohrade“, sa zameriava na históriu, výskum a súčasný stav hradov v uvedených regiónoch. Okrem fotografií sa návštevníkom predstaví aj výber pravekých a stredovekých nálezov pochádzajúcich z archeologických výskumov, medzi nimi aj súbor nálezov z fiľakovského dolného hradu. Vernisáž otvorí hlavný kurátor výstavy, PhDr. Alexander Botoš, archeológ Gemersko-Malohontského múzea.

Fotografická expozícia s názvom „Očami Maďarov v Karpatskej kotline“, je pokračovaním, resp. odozvou na minuloročnú výstavu s tematikou ľudovej kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku. Tentokrát sa predstaví druhá strana mince, čiže ľudová kultúra a život zahraničnej maďarskej menšiny, prostredníctvom tvorby profesionálnych fotografov. Expozíciu otvorí riaditeľ Maďarskej tlačovej agentúry, Dr. Gazsó L. Ferenc.

Na vernisáže oboch výstav každého srdečne pozývame 11. 3. 2016 o 16:30 h do Bebekovej bašty Fiľakovského hradu.
Výstavy budú návštevníkom sprístupnené do 12. mája 2016.

Zdroj: HMF – Novohradské turisticko-informačné centrum

Web: www.hradfilakovo.sk