Osmičky

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'24'' E17°6'34''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 27.2.2018 - 31.12.2018

Typ podujatia: výstava, TOP podujatie, podujatie pre mladých

Slovensko počas roka 2018 čaká viacero významných výročí. Patrí medzi ne aj 70 rokov Slovenskej národnej galérie, ktoré si v nej pripomínajú aj sériou malých výstav k osmičkovým výročiam. Výstavy k februáru 1948, augustu 1968 a októbru 1918 tak postupne pripomenú roky končiace osmičkami.

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca v Bratislave, do ktorého je vstup zdarma aj v roku 2018. Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, projektom, ktorý sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a diváckymi očakávaniami.

Autorky idey projektu Katarína Bajcurová a Petra Hanáková projekt koncipovali aj ako nenápadný štuchanec do čias, keď boli mnohé múzeá iba profesionálne sa tváriacimi nástenkami politických výročí.

Základom výstavy je dlhá, tri metre vysoká stena - „galerijná nástenka" - na ktorej sa budú v časovom slede výročí striedať obrazové koláže. Výsledkom bude akýsi draft či materializovaný Pinterest, ktorý bude aj pripomienkou socialistického „nástenkárstva". Vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický obrat) zavesí Alexandra Kusá, v auguste k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) Petra Hanáková a nakoniec, v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová. Koláže budú pozostávať z výtvarného materiálu rôznej povahy (obrazy, fotografie, dokumenty) primárne zo zbierok SNG. Výsledný lejaut, konflikt diel vedľa seba, ich juxtapozícia bude prehovárať o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

Projekt násteniek je ďalšou z výstav, ktoré reflektujú a komentujú našu disciplínu a tematizujú svojbytnosť umeleckohistorického bádania. Dejiny umenia nie sú identické so sociálnymi a politickými dejinami, aj keď sú s nimi neoddeliteľne spojené. Prax do roku 1989 však vypovedala o inom a dodnes na jej sedimenty narážame, keď nás verejnosť či moc vyzýva, aby sme ich ilustrovali. V tomto zmysle sú nástenky emancipačným projektom: na strane jednej sú príkladom tejto spojitosti, ale zároveň aj poukázaním na jedinečnosť a potenciál umeleckohistorického materiálu, pretože ich obsah nie je ilustráciou historickej udalosti, ale reflektuje príbeh dejín umenia.

Súčasťou projektu bude aj nástenka venovaná 70. výročiu vzniku Slovenskej národnej galérie, ktorá bude využívať druhú stranu panelu a bude v átriu „zavesená" po celý budúci rok. Na výstave budú okrem kurátorov spolupracovať aj grafickí dizajnéri Pavlína Morháčová a Braňo Matis.

V roku 2018 je vstup na všetky výstavy v Slovenskej národnej galérii Bratislava zdarma

Web: Slovenská národná galéria Bratialava

Videogaléria