Okolo Vodného diela Gabčíkovo - časť Dunajskej cyklistickej trasy (Podunajská nížina)

Bratislava-Prístavný most - Hamuliakovo - Kyselica - stupeň Gabčíkovo - Vojka nad Dunajom - Čunovo - Bratislava-Prístavný most (92 km)

Poloha: Podunajská nížina
Región: Bratislavský a Podunajský

Východiskový a cieľový bod: Bratislava-Petržalka, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Bratislava 5
Trasa: Bratislava-Prístavný most - Hamuliakovo (16 km) - Kyselica (12 km) - stupeň Gabčíkovo (16 km) - Vojka nad Dunajom (17 km) - Čunovo (16 km) - Bratislava-Prístavný most (15 km)
Mapa: Bratislava - Podunajsko, mierka 1:100 000 (list 7), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná trasa (najmä svojou dĺžkou) s minimálnym prevýšením. Vedie mimo frekventovanej cestnej premávky a na niektorých úsekoch je pomerne jednotvárna.
Je čiastočne súčasťou Dunajskej cyklistickej trasy a orientačne je nenáročná. Spája Bratislavu s Hrušovskou zdržou a Vodným dielom Gabčíkovo. Najväčšou atrakciou na trase sú nepochybne mohutné plavebné komory stupňa Gabčíkovo umožňujúce lodiam prekonať výškový rozdiel viac ako 20 m.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama