Odtlačme si svoju históriu

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Poprad, Gánovce

GPS: N49°1'48'' E20°19'40''

Termín konania: 7.9.2015 - 12.9.2015

Typ podujatia: iné podujatie, výstava

V obci Gánovce, ležiacej neďaleko mesta Poprad sa od 7. do 12. septembra 2015 uskutoční 3. ročník umeleckého sympózia s medzinárodnou účasťou s témou „Odtlačme si svoju históriu“.

Tohtoročné sympózium nesie rovnaké znaky ako predchádzajúce ročníky – účasť profesionálnych umelcov z rôznych krajín - Čiech, Poľska, Ruska, Bieloruska a Kazachstanu, dobrovoľnícka organizátorská práca miestnych občianskych združení OZ Neandertal a OZ Machaon International, aktívna účasť a angažovanosť občanov obce. Rovnaké zostávajú aj ciele podujatia - zveľadenie a spropagovanie unikátneho archeologického dedičstva obce, zvýšenie angažovanosti obyvateľov a ich vzájomné spoznávanie sa, obohatenie kultúrneho
života v obci, oživenie turistického ruchu.
Umelci budú pracovať s kameňom, drevom, betónom, bude vytvorené aj dielo z keramiky. Organizátori pripravili tri detské tvorivé dielne, do ktorých sa môžu
zapojiť najmladší obyvatelia obce a
koncert multiinštrumentalistu Michala Smetanku. Sympózium vyvrcholí slávnostnou vernisážou v sobotu 12. septembra 2015 o 15:00 h v lokalite Hrádok. Vernisáž bude zároveň súčasťou tradičného „Dňa obce“.

Zdroj: OZ Neandertal