Nositelia tradícií pod Roháčmi

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Tvrdošín, Zuberec

GPS: N49°15'38'' E19°39'42''

Miesto konania: Múzeum oravskej dediny

Termín konania: 4.8.2018 - 5.8.2018

Súčasťou tohtoročných Podroháčskych folklórnych slávností bude v Zuberci i celoštátna súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií. Desať najúspešnejších sa ich v tejto malebnej oravskej obci pred porotou i divákmi stretne 4. a 5. augusta. Spolu takmer 400 súťažiacich po dva dni splynie v jednu súdržnú harmóniu spolu s ďalšou tisíckou účinkujúcich festivalu.

Leto plným priehrštím ponúka všehochuť a stovky obecných i regionálnych podujatí, v ktorých sa v rozličnej miere prezentujú scénické podoby ľudovej kultúry. V niekoľkých desiatkach regionálnych folklórnych festivaloch ožívajú tieto podoby v ucelených a dramaturgicky tlmočených posolstvách. Zámerom vrcholných podujatí v oblasti scénického folklorizmu je prezentovať aktuálne pohľady na tradičné v oblasti hudobnej, tanečnej či zvykoslovnej. Tých nie je veľa a svojim dosahom, rozsahom i myšlienkami presvetľujú a posúvajú progresívne dianie v oblasti folklorizmu ďalej. K takým, vrcholným, patria i 43. Podroháčske folklórne slávnosti a ich súčasťou je tentoraz aj Celoštátna súťaž folklórnych skupín Nositelia tradícií.

V tomto roku tak bude sviatok nielen oravského folklóru pod majestátnymi Roháčmi opäť niečím výnimočný. V rámci programu festivalu sa predstaví desiatka najúspešnejších folklórnych skupín zo všetkých kútov Slovenska. Po prvýkrát sa súčasťou festivalu stane celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií. Súťaž je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku, je určená všetkým vekovým kategóriám, nie je tematicky zameraná a koná sa každé tri roky. Nositelia tradícií, ktorí sa predstavia v Zuberci, tak prešli sitom regionálnych i krajských kôl súťaže.

Pod Roháčmi sa preto budú prezentovať tie najvyspelejšie folklórne skupiny z celého Slovenska. V súťaži, ktorá začína 4. augusta o druhej popoludní v Kultúrnom dome v Zuberci, sa pred porotou i divákmi predstavia skupiny Bažalička z Plachtiniec – Príbeliec a Brezinky z Polomky z Banskobystrického kraja, z Košického kraja Dolina z Gemerskej Polomy a Jadlovec z Margecian, z Nitrianskeho kraja Jaročan z Jarku, z Prešovského kraja Raslavičan z Raslavíc, z Trenčianskeho kraja Kýčer z Turej Lúky a Podžiaran z Papradna, z Trnavského kraja Šulekovo z Hlohovca a zo Žilinského kraja Kriváň z Východnej.

Vybraté skupiny budú v sobotu 4. augusta o siedmej podvečer v amfiteátri v rámci 43. Podroháčskych folklórnych slávností účinkovať aj v programe Od roka do roka. Výsledky celoštátnej súťaže folklórnych skupín vyhlásia v amfiteátri Podroháčskych folklórnych slávností v nedeľu 5. augusta o druhej popoludní. V popoludňajšom galaprograme súťaže sa predstavia najúspešnejšie folklórne skupiny, ocenené odbornou porotou Celoštátnej postupovej súťaže a tohtoročnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií.

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, organizátormi sú Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a obec Zuberec. Súťaž sa uskutočňuje s trojročnou periodicitou a predstavuje sa v nej takmer 400 folklórnych skupín z celého Slovenska, postupujúc z regionálnych a krajských kôl až do celoštátneho kola súťaže. Cieľom a poslaním súťaže je najmä aktivizovať činnosť folklórnych skupín, podporovať vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu tradičných foriem ľudového tanca, hudby, obradových, zvykoslovných a pracovných prejavov z jednotlivých lokalít či regiónov, ale aj poukázať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí a priblížiť širokým vrstvám divákov hodnoty nášho tradičného hudobno-tanečného, obradového i zvykoslovného kultúrneho dedičstva.

Web: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Videogaléria