Noc múzeí a galérií v Slovenskom národnom múzeu

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'25'' E17°6'47''

Miesto konania: celé Slovensko

Termín konania: 18.5.2019 - 19.5.2019

Typ podujatia: výstava, TOP podujatie, podujatie pre deti, Noc múzeí a galérií, podujatie pre mladých

Všetky múzeá Slovenského národného múzea otvorené do neskorej noci, netradičné prehliadky expozícií, výstav a zaujímavý sprievodný program a k tomu tiež návštevy depozitárov a pohľad do "kuchyne" múzejníkov. Neklamný znak toho, že sa na Slovensku chystá ďalšia Noc múzeí a galérií.

Celoeurópske podujatie pod záštitou Rady Európy, spojené s oslavami Medzinárodného dňa múzeí sa tentoraz odohrá v sobotu 18. mája. Činnosť múzeí, vrátane Slovenského národného múzea, sa v tento deň zameriavajú na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. Múzeá a galérie otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty.

Jeden deň v roku môžete byť v Slovenskom národnom múzeu až do polnoci. Tentoraz ním bude tretia májová sobota - 18. mája. Tá bude opäť patriť múzeám a galériám, ktoré sa už po štrnásty raz zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Do neskorých večerných hodín pripravujú zbierkotvorné inštitúcie zaujímavé výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie, prehliadky a ďalší program vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku.

Podujatie organizuje Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom, ktoré je zároveň hlavným koordinátorom múzeí a galérií v Bratislave. Inštitúcie v hlavnom meste spolupracujú na prezentačných aktivitách, zdieľajú otváracie hodiny aj jednotné vstupné vo výške dve eurá, ktoré stačí zaplatiť len v prvom navštívenom múzeu či galérii.

Pre tento ročník organizátori v spolupráci Bratislavským samosprávnym krajom, Bratislavskou integrovanou dopravou, Dopravným podnikom Bratislava, Železničnou spoločnosťou Slovensko a Železničným múzeom SR opäť pripravili prepojenie Bratislavy a regiónu vďaka špeciálnej doprave smerom na Malacky, Pezinok a Senec a posilnili večerné spoje prímestskej autobusovej dopravy tak, aby boli múzeá a galérie pre návštevníkov ľahko a rýchlo dostupné. Špeciálnymi spojmi s logom podujatia budú ľudia cestovať na trase Bratislava – Častá a späť do regiónu ich odvezú nočné autobusy. Široká verejnosť si tak môže dosýta užiť múzeá a galérie, ktoré prezentujú vzácne kultúrne dedičstvo, tradíciu a identitu oblasti, vrátane napríklad Múzea Ľudovíta Štúra s expozíciou Ignáca Bizmayera v Modre či Malokarpatského múzea v Pezinku s bohatou vinárskou tradíciou pod Malými Karpatmi. O dôvod viac sa sem znova vracať.

Obľúbená Noc múzeí a galérií sa čoraz viac stáva trvalou súčasťou turistickej sezóny. Lákadlom Noci v bratislavskom regióne je opäť spojenie s Bratislavským knižným festivalom BraK, v rámci ktorého sa v niekoľkých galériách predstaví to najlepšie z oblasti knižnej ilustrácie. Výstavné priestory Univerzitnej knižnice v Bratislave počas festivalu hostia dielo Jaromíra Švejdíka a rekapituláciu českých komixových dejín prostredníctvom historických a spoločenských súvislostí.

Takmer 40 lokalít múzeí a galérií v hlavnom meste a v Bratislavskom kraji ponúka bohatý program, časovo koncentrovaný najmä od popoludňajších hodín smerom do polnoci. Nováčikom roku 2019 je netradičný priestor CO KRYTu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, kde sa záujemcom predstaví výstava komixu KOMA v Bratislave. Galéria mesta Bratislavy pre verejnosť pripravila oceňovanie diel odborníkmi a tvorivo-zábavnú pátraciu prechádzku galériou pre rodiny s deťmi. Galéria Nedbalka slávnostne otvorí Dáždnikovú ulicu, výstavu Ladislav Mednyánszky so sprievodným podujatím, Galéria Umelka ponúka divadelné predstavenie, výstavy a konzultácie pre záujemcov o štúdium výtvarného zamerania. Kunsthalle zaujme programom, kde detskí mediátori predstavujú výstavu vlastnou optikou. Quo vadis pozýva na večer s hudbou pri kresbách a diskusiu na tému ako môže umenie rozvíjať deti.

Slovenské centrum dizajnu zaujme okrem iného aj komentovanou prehliadkou budovy bývalej Školy umeleckých remesiel priamo in situ, na Vazovovej ulici. Múzeum školstva a pedagogiky v tomto roku premietne videoprojekciu o živote v múzeu a dobové školské filmy v exteriéri, v parku v Devínskej Novej Vsi. V rovnakej bratislavskej mestskej časti sídli aj Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku s ponukou výstavy a ukážok prác amatérskeho umelca z dreva, keramiky a maľby, ako aj Múzeum colníctva a finančnej správy, ktoré zaujímavým spôsobom prezentuje historický vývoj mýta, daní a ciel. Všetky tri múzeá možno navštíviť parným vláčikom.

V centre mesta v Divadelnom ústave bude výstava dizajnérov divadelného kostýmu a Múzeum fotografie pozýva na komentovanú prehliadku výstavy bratislavských fotografických ateliérov. Múzeum mesta Bratislavy v desiatich expozíciách v hlavnom meste ponúka výstavy a sprievodný program, okrem iného aj na nádvorí Starej radnice, kde sa uskutoční happening k projektu Ako sa hrali naši? Múzeum obchodu spestrí expozície koncertom „Polish Blues Show V" a Primaciálny palác sprístupní svoje krásne priestory v podobe komentovaných prehliadok v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Bratislavské múzeá Slovenského národného múzea pripravili program v súlade so svojím tematickým zameraním: Prírodovedné múzeum odborné prednášky aj zábavné a hravé poznávanie z oblasti rôznych prírodovedných odborov a návštevníci sa tu, v sídelnej budove múzea, môžu zapojiť aj do zábavno-vzdelávacieho programu k pôvabnej výstave Krása pre ženu stvorená. Historické múzeum ponúka komentované sprievody k expozíciám a výstavám Nebáť sa moderny! a Martin Benka, ako aj prehliadky historických priestorov Bratislavského hradu. Rovnako aj štyri múzeá Slovenského národného múzea v historických priestoroch kúrií na Žižkovej ulici v Podhradí: Hudobné múzeum pozýva na tvorivé hudobné dielne a lektorát k výstave ...a nazvali ju Dobro®, Archeologické múzeum usporiada hru na archeológov, prednášku z oblasti historického mečiarstva a rôznorodú prezentáciu ústrednej témy podujatia egyptológie. Múzeum kultúry karpatských Nemcov tamtiež, premietne film Cesty medi a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku pozýva do svojej novootvorenej etnografickej expozície. V Múzeu židovskej kultúry sa návštevníci zas dozvedia všetko o židovských sviatkoch, tradíciách a kolobehu života v židovskej rodine.

Múzeum dopravy Slovenského technického múzea ponúka výstavu s programom 100 rokov lodiarstva v ČSR a na Slovensku, ako aj dielne, kde bude možné vytvoriť si dopravný prostriedok z hliny. Múzeá v mestskej časti Petržalka, ktoré dokumentujú dejiny petržalského opevnenia z II. sv. vojny – Súkromné vojenské múzeum B-S 6 Vrba a Múzeum petržalského opevnenia Bunker B-S 4 Lány, sa opäť tešia na svojich priaznivcov. Ústredie ľudovej umeleckej výroby zaujme umením košikárstva či workshopmi pre veľkých aj malých k rôznym druhom ľudových umeleckých remesiel. Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sprístupní unikátny vodný zdroj ostrov Sihoť či expozíciu bratislavského vodárenstva. Zaujímavý sprievodný program v Starej tržnici v Bratislave, zameraný najmä na novinky z automobilového priemyslu, pripravili aj partneri podujatia up! City, Volkswagen Slovakia a Aliancia Stará tržnica.

Do múzejnej noci sa zapájajú inštitúcie aj v ďalších slovenských mestách. Tradíciou sa stala Košická múzejná noc, spoločne postupujú múzeá a galérie v Banskej Bystrici a vo Zvolene, ktoré zdieľajú dopravné prepojenie. Múzeá a galérie na Slovensku stále častejšie vytvárajú tzv. múzejné cesty, teda potulky po múzeách, ktoré uľahčujú orientáciu a zjednodušujú prístup k ich programu. Časté bývajú aj spoločné aktivity inštitúcií s mestom, miestom svojho sídlia, ako napríklad v Nitre. Regionálne múzeá a galérie sa zameriavajú predovšetkým na prezentáciu špecifík regiónu tradičnými formami v podobe tvorivých dielní, ukážok remesiel a ľudových zvykov. Mnohé ponúkajú program zdarma či za spoločné vstupné.

Z programovej ponuky v Bratislavskom kraji bude iste záujem o Príbeh vína v Malokarpatskom múzeum v Pezinku, Mestské múzeum v Pezinku prevedie po stopách grófov zo Svätého Jura a Pezinka a Schaubmarov mlyn ponúka atraktívny program pre rodiny a jednotlivcov, ako aj napínavú hru pre deti Niečo je na povale. Psssst, tajomstvo! V Múzeu Červený Kameň sa bude sprevádzať v unikátnych hradných pivniciach a Múzeum Michala Tillnera v Malackách bezplatne sprístupní významné pamiatky mesta: Pálfiovský kaštieľ, kryptu pod františkánskym kostolom, synagógu a Múzeum Michala Tillnera. Mestské múzeum v Senci pripravilo divadelný, literárny aj tanečný program v múzeu i v exteriéri. Za každého počasia bude otvorená aj Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke, s programom k histórii ťažby a spracovaniu bridlice.

V Piešťanoch sídliace Múzejné oddelenie Vojenského historického múzea prezentuje výstavu Legionári naši hrdinovia veľkej vojny 1914 – 1918, ako aj letku Virtuálne Biele Albatrosy a film s besedou Štefánik, príbeh hrdinu – Vlasť. Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch otvára tvorivé dielne, ukážky krojov s možnosťou si kroj vyskúšať, výstavy Čo sa našlo vo Váhu? Unikáty z doby bronzovej, nálezy zo stredoveku, novoveku a Generál M. R. Štefánik. V Dubnickom múzeu si pripravili konzultácie a poradenstvo pre amatérskych bádateľov, záujemcov o genealogický výskum a tvorbu rodokmeňov.

Lesnícke a drevárske múzeum program realizuje v spolupráci so siedmimi inštitúciami zo Zvolena a Banskej Bystrice. V ponuke je netradičná prehliadka múzea a čítanie starých máp pri svetle sviec a historických svietidiel, všetko spríjemnené podávaním kávy. Múzeum mincí a medailí v Kremnici sprístupní Mestský hrad s expozíciami v areáli. V Kremnici sa podujatie ponesie v znamení účinkovania Kremnického meštianskeho streleckého spolku v 16. – 18. storočí, v zábavnom aj poučnom programe pre všetkých záujemcov. V Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v expozícii dejín lyžovania na Slovensku bude možné vidieť výstavu Dokumentarista s citom pre okamih. Ladislav Bielik, redakcia Štart, Bratislava, venovanú slovenskému fotografovi. Gemersko-malohontské múzeum pozýva na výstavu 14 verných replík rób cisárovnej Sisi z dielne Móniky Czédly z Gödöllő. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pripravilo zábavnú prehliadku expozície s úlohami, vrátane cesty do podzemia na jaskyniarskom rebríku a objavovania jaskynného mikrosveta. Považské múzeum v Žiline realizuje špeciálne večerné prehliadky s nahliadnutím do zákulisia hradu a pozorovanie nočnej oblohy z hradných múrov v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline. Tekovské múzeum v Leviciach pozýva do zábavného parku a na podujatie Chráňme včely – učme sa konať ako včely. V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch privítajú návštevníkov programom Hľadanie strateného času. Múzeum navštívia postavy z obdobia stredoveku, charakterizujúce vtedajšiu spoločnosť. Interaktívna výstava More – vedecká hračka, výstava Minerály sveta, expozícia Príroda stredného Ponitria a tvorivá dielňa Život v stredovekých Topoľčanoch – odev a strava, budú počas podujatia tiež prístupné.

Vo východnej tretine krajiny sa divadelnou prehliadkou svojich legendárnych priestorov do Noci zapája aj Hotel Lomnica v Tatranskej Lomnici. Mala cisárovná Sisi tajnú lásku? Čo sa odohralo v apartmáne Márie Terézie? Straší duch staviteľa hotela v parnej saune hotelového wellness? A čo skrýva číslo 80, v názve pánskeho klubu? Všetko toto sa dozviete pri návšteve hotela. V prešovskom Solivare sa uskutočnia súťaže o soľnobanský poklad a popritom pobaví bábkové divadlo. Slovenské technické múzeum v Košiciach pozýva na 100 rokov s Fordom T – O storočnom autíčku, ktoré zišlo z pásu a prišlo na Slovensko. Legendárne, jubilujúce auto budú prezentovať spolu s ďalšími veteránmi značky Ford. Múzeum letectva sprístupní Vládny špeciál TU-154 – Čara zbavený, ako legendárne lietadlo vládnej letky Ministerstva vnútra SR. Energoland Mochovce okrem atrakcií Energolandu bude návštevníkov zabávať prostredníctvom autonómneho humanoida NAO robota. Profesor Beňuška, ktorý sa pýši titulom Najlepší učiteľ fyziky v EÚ, zas ukáže, že škola môže byť aj hrou. Výmenník Štítová K13 pozýva na maľovanie nadrozmerného plátna návštevníkmi, ktoré bude neskôr vystavené na festivale Use the City. Múzeum medoviny pripravilo návštevu 300-ročnej pivnice s ochutnávkou medoviny zdarma. Nielen deti sa v ňom môžu tešiť na rôzne druhy medov.

Nech už túto jedinečnú noc strávite kdekoľvek, z pestrého programu, ktorého bude hojnosť po celom Slovensku, si určite vyberiete. Urobte si parádnu sobotu, strávte ju v múzeu alebo galérii.

Web: Slovenské národné múzeum

Videogaléria