Noc múzeí a galérií 2016 v Bratislave a okolí

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'24'' E17°6'34''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 21.5.2016

Typ podujatia: iné podujatie, výstava, TOP podujatie, Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií 2016 sa uskutoční v sobotu 21. mája. Aktivity múzeí a galérií sú v tento deň orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. Otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty.

Jeden deň v roku môžete byť v Slovenskej národnej galérii až do polnoci. Tento rok počas niekoľkých hodín môžete absolvovať výklady k aktuálnym výstavám, dielne pre rodiny s deťmi, workshopy pre dospelých, hudobný program a ďalšie podujatia.

Divadelný ústav, Múzeum Divadelného ústavu zoznámi návštevníkov so scénickými návrhmi, kostýmami, maketami pri inscenáciách. Návštevníci budú môcť uvidieť a zoznámiť sa s tvorbou popredných scénických a kostýmových výtvarníkov. Spomínať sa bude aj na Ivana Mistríka a Evu Polákovú.

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava ponúka výstavu o utečeneckej kríze.

Galéria UMELKA (Slovenská výtvarná únia) a jej 18. medzinárodná výstava textilnej miniatúry.

Malokarpatské múzeum v Pezinku prenesie návštevníkov o niekoľko storočí späť a to konkrétne do obdobia Jána Kupeckého, aby sa zoznámili s jeho životom a tvorbou.

Múzeum mesta Bratislavy zoznámi návštevníkov s Dobou bronzovou/filmové predstavenie, či ponúkne ochutnávku vín.

Múzeum polície Slovenskej republiky ponúka prehliadku stálej expozície múzea s lektorským výkladom a návštevu „miesta trestného činu“.

Múzeum školstva a pedagogiky pripravilo v rámci podujatia zaujímavú výstavu školských predmetov a pomôcok z dôb dávno minulých.

Noc v Malackom kaštieli ponúkne možnosť prehliadky zrekonštruovaných priestorov kaštieľa a kaplnky, ukážky remesiel, pátranie po predkoch, vyvolávanie fotografií, ale aj malé vystúpenia veľkých hercov.

Slovenské centrum dizajnu ponúka cestu do Papierového kráľovstva...

Sídelná budova SNM predstaví Dürera na cestách a strašidelných, ale zaujímavých pavúkov z celého sveta.

SNM - Historické múzeum zoznámi návštevníkov s Dejinami Slovenska/ Od praveku po Veľkú Moravu alebo aj s Ľudovítom Štúrom.

SNM - Múzeum Červený Kameň predstaví z tajomného hradu v Malých Karpatoch návštevníkom padací most, odvetrávanie a bašty hradu, skladovacie systémy v hrade, okrem toho bude sprístupnená nová expozícia Huncokári – ľudia z hôr o malokarpatských drevorubačoch, tzv. huncokároch.

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku poučí nielen dovolenkárov o tom, že Chorvátsko nie sú iba pláže.

SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra ponúknu nonstop prehliadky všetkých svojich výstav a expozícií.

SNM - Múzeum židovskej kultúry ponúkne premietanie dokumentárnych filmov z cyklu "Knižnica zachránených pamätí" a "Seredské svedectvá", tvorivé dielne pri príležitosti sviatka nekvasených chlebov, alebo prednášku o Židovskej Bratislave.

SNM - Prírodovedné múzeum odkryje tajomská koruny z veže Dómu sv. Martina, ponúkne výlet k moru električkou, zoznámite sa aj s čiarovým kódom života či novými vírusmi.

Stredoeurópsky dom fotografie predstaví práce študentov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru.

STM - Múzeum dopravy sa aj tento rok zapojilo do Noci múzeií a galérií a pripravilo rozmanitý program: okrem výstav si návštevníci môžu pozrieť aj divadlo, ohňovú show či vyskúšať si jazdu drezínou.

Ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti prinesie 5. ročník súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti detí a mládeže - V krajine remesiel - ÚĽUV.

Železničné múzeum Bratislava Východ pripravilo pre tento ročník Noci múzeí a galérií jazdy nostalgickými vlakmi ŽSR.

Múzeá sú dôležitou zložkou pri kultúrnej výmene, obohacovaní kultúr a vývoji vzájomného porozumenia, spolupráce a mieru medzi ľuďmi. Sú to inštitúcie, ktoré nám pomáhajú orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Aj vďaka tomuto unikátnemu podujatiu sa význam múzeí pre spoločnosť rozšíril z profesionálneho cez vzdelávací až po ich úlohy pri využívaní voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej identity.

FB: Noc múzeí a galérií 2016

Web: www.nocmuzei.sk