Nizozemská maľba v SNG

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'24'' E17°6'31''

Miesto konania: Bratislava, Esterháziho palác

Termín konania: 19.2.2016 - 22.5.2016

Typ podujatia: výstava

Slovenská národná galéria, 19. február - 22. máj 2016, výstava Nizozemská maľba.

Zbierka starého európskeho umenia Slovenskej národnej galérie s obsahom päťstovky diel v kontexte domáceho zberateľstva predstavuje nezameniteľnú kolekciu. Z nej viac ako polovica reprezentuje diela nizozemskej, flámskej a holandskej proveniencie z obdobia rokov 1500 – 1800. Prostredie, v ktorom sa utvárala zbierka, nepatrí a nebolo ani v minulosti prirodzenou spádovou oblasťou nizozemského maliarstva, aj keď obe oblasti spájala vláda Habsburgovcov. Napriek tomu celok ponúka rozmanitý obraz dominujúcich tendencií v nizozemskom maliarstve.

SNG prichádza s titulom Nizozemská maľba po desiatich rokoch. V prevahe žánrové výjavy a krajiny kabinetného formátu dopĺňajú biblické výjavy. Tvorba sprostredkujúca často výstrahy s akcentom na morálku a krátkosť pozemského života konvenovala najmä politicky vyhraneným obdobiam. Popri technologicky náročných riešeniach, obsah zameraný na rodinný život, blízkosť k prírode a etické otázky robia severské maliarstvo stále aktuálnym a populárnym.

Zdroj: Slovenská národná galéria

Web: www.sng.sk